REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zoek een instrument

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Over REECS

REECS staat voor REgionaal EConomische Stimulering. Met deze REECS-website willen we het lokale en regionale bedrijfsleven ondersteunen door stimuleringsinstrumenten toegankelijk te maken die de regionale economie versterken. Ankerpunt hierbij is het bevorderen van de economische dynamiek vanuit lokaal en regionaal perspectief. 

Als open source kennisbank kunnen publieke-, intermediaire- en private organisaties deze online-plek raadplegen en hun eigen initiatieven toevoegen. Dat zijn onder andere jouw gemeente, provincie, brancheorganisatie, ondernemersvereniging, regionale ontwikkelingsmaatschappij, bank, adviseur, accountantsorganisatie. Maar ook jij kunt een pragmatische stimuleringsaanpak toevoegen die de regionale economie stimuleert. 

Wij, als initiatiefnemers, zien je actieve deelname en inhoudelijke bijdragen aan deze kennisbank graag tegemoet!

Instrumenten

Instrumenten op basis van thema

Duurzaamheid bevorderen

Doel(en) Een regionale aanpak richting een duurzame economie levert een beter toekomstperspectief op voor de betreffende regio. Omschrijving Duurzaamheid wordt allerwegen gewenst, maar voor een

ICT-steunpunten voor het MKB

Doel(en) Verbetering ICT-systemen van bedrijven. Omschrijving ICT is voor bedrijven essentieel om te kunnen functioneren. Het is nodig voor het primaire proces, maar ook voor

Opstapjes naar de arbeidsmarkt

Doel(en) Verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden die niet makkelijk in aanmerking komen voor een vaste baan. Omschrijving Door meer tussenstappen te

Levenslang leren en herkansingen

Doel(en) Vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Omschrijving Kennis veroudert snel en specifieke werkervaringen zijn in nieuwe functies maar beperkt bruikbaar. Schoolverlaters zonder diploma

Bevorderen zelfstandige arbeid

Doel(en) Verduidelijking en verbetering van de positie van zelfstandigen zonder personeel, of liever gezegd zelfstandige professionals. Omschrijving Zelfstandigen zonder personeel worden nogal eens gezien als

Instrumenten voor MKB algemeen

Duurzaamheid bevorderen

Doel(en) Een regionale aanpak richting een duurzame economie levert een beter toekomstperspectief op voor de betreffende regio. Omschrijving Duurzaamheid wordt allerwegen gewenst, maar voor een

ICT-steunpunten voor het MKB

Doel(en) Verbetering ICT-systemen van bedrijven. Omschrijving ICT is voor bedrijven essentieel om te kunnen functioneren. Het is nodig voor het primaire proces, maar ook voor

Opstapjes naar de arbeidsmarkt

Doel(en) Verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden die niet makkelijk in aanmerking komen voor een vaste baan. Omschrijving Door meer tussenstappen te

Levenslang leren en herkansingen

Doel(en) Vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Omschrijving Kennis veroudert snel en specifieke werkervaringen zijn in nieuwe functies maar beperkt bruikbaar. Schoolverlaters zonder diploma

Bevorderen zelfstandige arbeid

Doel(en) Verduidelijking en verbetering van de positie van zelfstandigen zonder personeel, of liever gezegd zelfstandige professionals. Omschrijving Zelfstandigen zonder personeel worden nogal eens gezien als

Instrumenten voor startende ondernemers

Jonge Ondernemers Sociëteiten

Doel(en) Het uitwisselen van ervaringen en oplossingen teneinde basisvalkuilen te voorkomen en kansen te benutten. Een eigen vertrouwd contact en kennisnetwerk van gelijkgestemden en lotgenoten

Netwerk ‘Word je eigen werkgever consulenten’

Doel(en) Startende ondernemers dynamiseren in de lokale en regionale economie omdat ze belangrijk zijn voor economische en maatschappelijke innovatie. Omschrijving Startende ondernemers zijn belangrijk voor

(Uniform) Ondernemingsplan

Doel(en) Het concreet op papier uitwerken van een ondernemingsplan incl. te verwachten omzet, winst, roductiewijze, belastingen etc Omschrijving Het Ondernemingsplan is toetssteen, standaard, ijkpunt en