REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bedrijfshuisvestingstoets (BHT)

Inhoudsopgave

Doel(en)

MKB-ers ondersteunen bij het kiezen van de meest geschikte bedrijfshuisvesting (locatie en pand) voor het eigen bedrijf.

Omschrijving

Huisvestingen zijn ‘kruispunten’ in de levenscyclus van een ondernemer en diens onderneming. Het zijn ook financieel en qua exploitatie belangrijke beslissingen waar de gemiddelde MKB-ondernemer weinig ervaring mee heeft en kennis over beschikt. Een verkeerde keuze van de bedrijfshuisvesting (locatie en pand) voor het eigen bedrijf kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.
Bedenk daarbij dat dit ook financieel en qua exploitatie een belangrijke beslissing is waar de gemiddelde MKB-ondernemer weinig ervaring mee heeft resp. weinig kennis over heeft. Ter illustratie: circa ¾ van de MKB-ondernemers zijn van mening dat hun bedrijfshuisvesting niet optimaal is. Door een betere en meer optimale bedrijfshuisvesting wordt de overlevingskans en winstgevendheid van het bedrijf versterkt en de bijdrage aan de regionale economie vergroot.
De bedrijfshuisvestingstoets is enerzijds een informatie checklist en anderzijds een invuloefening. Via deze invuloefening, gebaseerd op de eigen uitgangssituatie wordt via een SWOT – achtige analyse en waardering toegewerkt naar een aantal oplossingsrichtingen. Via checkvragen wordt nader toegewerkt naar de maatwerk oplossing.
Op basis van de bedrijfshuisvestingstoets worden pand en locatie discussie op de agenda van de ondernemer geplaatst en is het een startschot voor gesprekken met bijv. (ver)bouwbedrijven, makelaars en andere zakelijke dienstverleners (inzake contracten etc.). Het instrument doorloopt systematisch de diverse huisvestingsaspecten en signaleert e.v. tekortkomingen en mogelijkheden.

Historie

In 1993 is de eerste versie van de bedrijfshuisvestingstoets voor de detailhandel verschenen op initiatief van de Vereniging van Kamers van Koophandel en in samenwerking met Instituut Midden – en Kleinbedrijf Nederland. De ondertitel was: beoordeel zelf uw bedrijfshuisvesting. Een jaar later verscheen die voor ambacht, reparatie en kleinindustrie. Het IMK Nederland heeft de publicatie
samengesteld met hulp van het Ministerie van Economische zaken. In verband met de noodzakelijke doorverwijzing bij vervolgvragen moest de Kamer van Koophandel warme relaties onderhouden met relevante advies- en bouworganisaties op dit vlak in de regio.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat regionaal BHT wil uitgeven/verspreiden
    (online/offline).
  2. Stel een redacteur aan.
  3. Ga na wie voor het werkboek relevante hoofdstukken kan schrijven.
  4. Test het werkboek op praktische effectiviteit.
  5. Zorg voor stevige publiciteit.
  6. Organiseer ‘BHT-bijeenkomsten’.
  7. Vul deze aan met maatwerk-gesprekken.

Voorwaarden

Onpartijdigheid van het instituut/organisator.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 167