REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bedrijfsverzamelgebouwen

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Zorgdragen voor gezamenlijke, kleinschalige flexibele bedrijfshuisvesting en netwerken voor MKB-ondernemers.
  2. Een extra impuls geven aan de lokale economie en werkgelegenheid.

Omschrijving

Door de bedrijfshuisvestingsmogelijkheden van jonge en startende bedrijven op lokaal te bevorderen wordt een extra impuls gegeven aan de lokale economie en werkgelegenheid.

Historie

De hausse aan startersinitiatieven m.n. vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw ging gepaard met een stevige vraag naar kleinschalige flexibele bedrijfshuisvesting. In bijv. Engeland had dit fenomeen zich al geuit in de toename van businesscenters. Op basis van bijv. lokaal / regionaal onderzoek probeerden de Kamers van Koophandel, gemeenten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen te stimuleren meer aandacht te besteden aan deze vorm van kleinschalige en goedkope bedrijfshuisvesting. Via nieuwbouw dan wel vernieuwbouw van bijv. vrijkomende fabrieksgebouwen had tenslotte nagenoeg iedere gemeente wel een bedrijfsverzamelgebouw.
Ook de Nederlandse Vereniging voor Bedrijvencentra en Economische Ontwikkeling (NVBEO) heeft dit proces gestimuleerd met werkbezoeken, adviezen en onderzoeken. Tot en met het instellen van een leerstoel toe. Met name aspecten als verbouwkosten, huurcontracten en de facilitaire voorzieningen bleken hinderpalen voor de ontwikkeling van dergelijke centra. De Vereniging van Kamers van Koophandel was een actief bestuurslid van de NVBEO.
Belangstellende gemeenten of regio’s konden zich bij de NVBEO melden voor praktische ondersteuning van hun plannen. Naast praktijkervaring elders, voorbeeld onderzoeken en – projecten, procedureplannen en voorbeeld huurcontracten wist men de weg naar relevante partijen als bouwondernemers en financiers.
Iedere organisatie kon zich melden of lid worden van de NVBEO. Het gericht stimuleren van o.a. deze vorm van bedrijfshuisvesting vormde een integraal onderdeel van de belangenbehartigende rol van de Kamers. Via pleitnota’s en onderzoek werd dit onderstreept.

Hoe / werkwijze

  1. Laat een gemeente samen met de NVBEO lokaal onderzoek doen naar de behoefte en vorm van flexibele huisvesting voor meerdere ondernemers tegelijk.
  2. Laat een gemeente samen met de NVBEO nieuwbouw dan wel vernieuwbouw van bijv. vrijkomende fabrieksgebouwen onderzoeken in functie van bedrijfsverzamelgebouwen-
    ontwikkelmogelijkheden.
  3. Stimuleer projectontwikkelaars bedrijfsverzamelgebouwen te ontwikkelen.

Voorwaarden

De initiatieven dienen te passen binnen gemeentelijke toekomstvisies, bestemmingsplannen en wetten en regels.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 191