REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bevorderen zelfstandige arbeid

Inhoudsopgave

Doel(en)

Verduidelijking en verbetering van de positie van zelfstandigen zonder personeel, of liever gezegd zelfstandige professionals.

Omschrijving

Zelfstandigen zonder personeel worden nogal eens gezien als gemankeerde werknemers dan wel als gemankeerde ondernemers, terwijl het in hoofdzaak gaat om een groeiende groep onafhankelijke professionals die zich noch als werknemer noch als ondernemer wil beschouwen. Deze professionals vormen inmiddels onmisbare schakels in de netwerkeconomie.
De beeldvorming rond zzp’ers wordt negatief beïnvloed door schijnzelfstandigen een aan de andere kant ook doordat ze geen groeiambitie hebben.

Historie

Sedert de afschaffing van de vestigingswet in de loop van de jaren 90 is het aantal zelfstandigen sterk gegroeid. De vestigingswet was namelijk een belemmerende factor om zelfstandig ondernemer te worden.
Bovendien was al in de jaren 80 een voorlichtingscampagne getiteld ‘Onderneem het maar’ gestart die vele jaren is volgehouden. Het ministerie van EZ was namelijk gaan inzien dat nieuwe ondernemers een gunstig effect hebben op de economische groei. Daarbij dachten ze vooral aan de snelle groeiers en niet zozeer aan een vergroting van het aantal zelfstandigen, maar juist dat laatste was misschien wel het belangrijkste effect van de campagne.
Daarnaast waren veel werknemers tot de ontdekking gekomen dat loondienst wel meer zekerheid kan bieden, maar aan de andere kant je persoonlijke ontwikkeling en de groei van je inkomen in de weg kan staan.
Tegelijkertijd werd de positie van zelfstandigen niet duidelijk geregeld. Als zelfstandige word je behandeld als een ondernemer, maar als je voor maar een opdrachtgever werkt eigenlijk toch als een werknemer gezien.
Opdrachtgevers maken graag gebruik van zelfstandigen, omdat ze productief zijn, flexibel kunnen worden ingezet en alleen hoeven te worden betaald voor het werk dat met hen is afgesproken. Het ogenschijnlijk hogere uurtarief weegt daar ruimschoots tegen op.
Zelfstandigen willen draag als zelfstandige werken vanwege de vrijheid die dit biedt, het hogere uurtarief en het avontuurlijke leven dat wisselende opdrachten met zich meebrengt.

Hoe / werkwijze

  1. Uitbreiden van arbeidsbemiddeling met bemiddeling naar zelfstandige arbeid, niet als een laatste redmiddel maar als een normale uitkomst.
  2. Hulp bieden bij het nemen van bureaucratische hobbels tijdens de overgang van uitkeringsgerechtigde naar zelfstandig professional, waarbij signalen richting de rijksoverheid over onnodige/onwenselijke hobbels wellicht kunnen leiden tot vermindering van de bureaucratie.
  3. Voorlichting geven die de negatieve beeldvorming rond zelfstandige arbeid tegengaat.

Voorwaarden

Gemeenten en UWV moeten bereid zijn hieraan mee te werken. Daarvoor kan het nuttig zijn als er een handleiding zou komen die laat zien hoe een en ander kan worden aangepakt.

Bronnen / meer informatie / advies

  1. Op het gebied van zelfstandige arbeid is heel wat onderzoek gedaan waarover op het internet veel te vinden is.
    Regionale/lokale ondernemersverenigingen kunnen praktische aanwijzingen geven rond de knelpunten waar zelfstandigen mee te maken hebben.
  2. Peter van Hoesel ([email protected]).

 

Aantal weergave: 545