REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Borgstellingsregeling bedrijven met niet- bedrijfseconomische schulden

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Kleine bedrijven die perspectief hebben helpen bij schulden / vorm van schuldsanering.
  2. Voorkomen van onnodige faillissementen pakt voor schuldeisers beter uit en scheelt de samenleving kosten die gepaard gaan aan faillissementen

Omschrijving

In de regel kunnen kleine bedrijven met schulden niet rekenen op een of andere vorm van schuldsanering. Het is ook logisch om kleine bedrijven met schulden die geen perspectief meer hebben failliet te laten gaan. Daarnaast zijn er bij kleine bedrijven die wel perspectief hebben diverse persoonlijke omstandigheden denkbaar die tot een schuldpositie kunnen leiden, zoals: echtscheiding, langdurige ziekte, verlies van een partner, mantelzorg. Het spreekt vanzelf dat dit de betreffende ondernemer een beter perspectief biedt dan opstaan de ellende die een faillissement nu eenmaal met zich meebrengt.
Maar banken zijn niet bereid/in staat om in dit soort gevallen toch enig soelaas te bieden. Gebruik maken van de BMKB is dan wellicht nog een redmiddel, maar het is de vraag in hoeverre de BMKB hierop is toegesneden. Een oplossing zou dan kunnen zijn de BMKB hiervoor beter geschikt te maken, of te komen tot een apart fonds waarbij kleine bedrijven met niet-bedrijfseconomische schulden terecht kunnen.

Historie

‘De Wet schuldsanering natuurlijke personen of Wsnp is een Nederlandse wet uit 1998, die burgers een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. De Wsnp is geschreven voor natuurlijke personen, die schulden hebben gemaakt, bijvoorbeeld bij een ernstige inkomstenterugval door ontslag of arbeidsongeschiktheid. Ondernemers met een eenmanszaak of een Vennootschap onder firma (vof), zijn ook natuurlijke personen, dus zij kunnen ook gebruikmaken van de Wsnp. Ondernemers die vanuit een rechtspersoon (BV, NV en dergelijke.) opereren, kunnen slechts gebruikmaken van de Wsnp wanneer de rechtspersoon geliquideerd en opgeheven is en zij al dan niet als gevolg daarvan in een problematische schuldsituatie verkeren. Een voorbeeld zijn de gedupeerde veehouders die door varkenspest en mond-en-klauwzeer failliet raakten. Vergelijkbaar zijn jonge ondernemers wier onderneming door te veel privé-opnames failliet gaat.’
Bron: Wikipedia

Hoe / werkwijze

  1. Doe een voorstudie waarmee de relevantie van dit soort instrumenten kan worden aangetoond. Om te beginnen kan dan worden nagegaan welke informatie/data beschikbaar is die kan laten zien in welke mate dit verschijnsel zich voordoet.
  2. Ga bij de RVO worden nagegaan in welke mate zij worden benaderd in dit soort gevallen hoe daarmee vervolgens wordt omgegaan. Vervolgens kan op basis hiervan een opzet worden gemaakt van een op deze problematiek toegesneden regeling.

Voorwaarden

  • Het ministerie van EZK moet er heil in zien.
  • Het ligt voor de hand dat de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) het beste in staat is om zo’n regeling uit te voeren.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 244