REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Datingsite ondernemers

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Doel van de site is het leggen van (veel) meer contacten tussen aspirant-ondernemers en bestaande ondernemers.
  2. Het benutten van die (netwerk)potentie ten behoeve van (regionale) economische groei

Omschrijving

De potentie van bestaande bedrijven is in veel gevallen groter dan die van nieuwe start-ups en het benutten van die potentie levert meer economische groei op. Daar komt bij dat de aspirant-ondernemers meer ruimte hebben om te innoveren met behulp van een bestaand bedrijf dan wanneer ze een volledig nieuw bedrijf oprichten. Tegelijkertijd is het starten van een nieuw bedrijf geen sinecure. In plaats daarvan kan een aspirant-ondernemer overwegen om ondernemer te worden bij of naast een bestaand bedrijf. De aspirant-ondernemer heeft tweemaal zoveel kans op succes dan wanneer hij/zij met een volledig nieuw bedrijf begint. De bestaande ondernemer voorziet zijn/haar bedrijf met grotere kansen op continuïteit en op een hogere waarde het bedrijf terwijl de kosten voor de nieuwe ondernemer niet hoger hoeven te liggen en bovendien de maatschappelijke baten beduidend hoger zijn. Daarbij valt te denken aan:

Bedrijfsopvolging: Uit onderzoek blijkt dat een opvolger na de overname in tweederde van de gevallen overgaat tot significante vernieuwingen in de onderneming. Na een overgangsperiode waarin de aspirant-ondernemer wordt ingewerkt, wordt een bestaand bedrijf voortgezet door de aspirant-ondernemer, waarmee de vertrekkende ondernemer met pensioen kan gaan of zich kan gaan richten op andere activiteiten.
Nevenbedrijf: Bij het oprichten van een nevenbedrijf kan de aspirant-ondernemer gebruik maakt van de kennis en infrastructuur van een bestaand bedrijf, bijvoorbeeld om de export op gang te brengen of uit te breiden, een nieuwe vestiging te openen, een prototype van nieuw product verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.
Nieuw bedrijf: Bij het oprichten van een nieuw bedrijf, kan de start van dat bedrijf wordt gefaciliteerd door het bestaande bedrijf. De potentie van bestaande bedrijven is in veel gevallen groter dan die van nieuwe start-ups en het benutten van die potentie levert meer economische
groei op. Daar komt bij dat de aspirant-ondernemers meer ruimte hebben om te innoveren met behulp van een bestaand bedrijf dan wanneer ze een volledig nieuw bedrijf oprichten. Uit onderzoek blijkt dat een opvolger na de overname in tweederde van de gevallen overgaat tot significante vernieuwingen in de onderneming.

Historie

Sinds hun introductie hebben sociale netwerksites (SNS’s) zoals MySpace, Facebook, Linkedin miljoenen gebruikers aangetrokken, van wie velen deze sites in hun dagelijkse praktijk hebben geïntegreerd. Op het moment van schrijven zijn er honderden SNS’s, met verschillende technologische mogelijkheden, die een breed scala aan interesses en praktijken ondersteunen. Hoewel hun belangrijkste technologische kenmerken redelijkv consistent zijn, zijn de culturen die ontstaan rond SNS’s gevarieerd. De meeste sites ondersteunen het onderhoud van reeds bestaande sociale netwerken, maar andere helpen vreemden om verbinding te maken op basis van gedeelde interesses, politieke opvattingen of activiteiten. Sommige sites richten zich op uiteenlopende doelgroepen, terwijl andere mensen aantrekken op basis van een gemeenschappelijke taal of gedeelde raciale, seksuele, religieuze of op nationaliteit gebaseerde identiteiten. Sites variëren ook in de mate waarin ze nieuwe informatie- en communicatiehulpmiddelen bevatten, zoals mobiele connectiviteit, bloggen en het delen van foto’s/video’s.’
Bron: Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x .

In Duitsland werd en wordt voor dating en kennisuitwisseling op bedrijfsniveau dikwijls gebruik gemaakt van de netwerksite https://www.xing.com/home .

Hoe / werkwijze

  1. Kijk of er al een bestaand netwerk is waar je gebruik van kunt maken.
  2. Indien dat niet het geval is, neem contact op met banken. Voor het ontwikkelen en onderhouden van dergelijke sites ligt het voor de hand te denken aan de banken. Immers, in alle genoemde gevallen is er behoefte aan financiering, dus banken hebben er belang bij contacten tussen aspirant-ondernemers en bestaande ondernemers te bevorderen. Bovendien zijn de risico’s van deze financieringen kleiner dan bij de financiering van een volledig nieuw bedrijf. Banken hebben bovendien ruime ervaring met omvangrijke ICT-systemen, zodat het voor hen niet al te moeilijk zal zijn om dit te realiseren.

Voorwaarden

Banken moeten eerst worden overgehaald om hiermee aan de slag te gaan. Dat zou kunnen gebeuren via de ondernemersorganisaties MKB-NL en ONL. Wellicht zal het helpen als eerst een voorstudie wordt uitgevoerd. Om dat voor elkaar te krijgen zouden de ondernemersorganisaties contact kunnen leggen met het ministerie van EZ en de RVO, met het verzoek zo’n voorstudie uit te laten voeren.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 185