REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

De SLIM-regeling

Inhoudsopgave

Doel(en)

Het up-to-date houden van vaardigheden van medewerkers.

Omschrijving

In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gewoon dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw, horeca en recreatiesector lastig een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen vanzelfsprekend maken. De regeling richt zich op:

 • MKB-ondernemingen.
 • Samenwerkingsverbanden in het mkb.
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Meer uitleg hierover vind je op de website van het Ministerie van SZW. Subsidie kan worden verstrekt door onderstaande initiatieven:

 • Doorlichting onderneming
  Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten. En een
  toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.
 • Loopbaan- en ontwikkel adviezen voor werknemers
  Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
  De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool. Of ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers. Of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.
 • Derde leerweg
  Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Historie

De regeling is een gevolg van het enkele jaren terug gestarte ‘Leven lang leren’ – programma bij het ministerie van SZW.

Hoe / werkwijze

 1. Bestudeer de regeling.
 2. Ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-slim-subsidie-aan
 3. Maak je plan van aanpak en dien dat in.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bronnen / meer informatie / advies

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/vraag-en- antwoord/hoe-vraag-ik-de-slim-subsidie-aan

Aantal weergave: 155