REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Duurzaamheid bevorderen

Inhoudsopgave

Doel(en)

Een regionale aanpak richting een duurzame economie levert een beter toekomstperspectief op voor de betreffende regio.

Omschrijving

Duurzaamheid wordt allerwegen gewenst, maar voor een bedrijf is het een lastige opgave om dit te bereiken. Niet alleen omdat er veel kennis voor nodig is die zeker in het MKB lang niet altijd voorhanden is, maar ook omdat het de nodige investeringen met zich meebrengt. Bovendien moet een en ander ook passen in de keten waar het bedrijf van afhankelijk is.

Historie

Duurzaamheid wordt al heel lang gepropageerd. Daarbij gaat het om vele en uiteenlopende facetten in de keten waar een bedrijf deel van uitmaakt: duurzame toelevering, duurzame productieprocessen, duurzame producten, duurzame distributie.
Het beleid rond dit thema is niet erg effectief: allerlei passieve voorlichting en weinig doelgerichte advisering, betrekkelijk ingewikkelde stimuleringsregelingen op lang niet alle onderdelen, veel beleid aan het eind van de keten dat minder effect sorteert is dan beleid aan het begin van de keten, weinig holistische aanpak.
Een branchegerichte aanpak heeft in sommige branches het nodige succes gehad, maar in de meeste branches is daar nauwelijks sprake van.

Hoe / werkwijze

Een regionaal kenniscentrum waar bedrijven terechtkunnen voor een breed hulppakket:

  • Subsidiebemiddeling en bemiddeling naar investeringsfondsen
  • Organiseren van beurzen waar best practices worden getoond
  • Bedrijfsdoorlichtingen door multidisciplinaire groepje experts
  • Doorverwijzing naar organisaties die concrete hulp kunnen bieden
  • Analyses van zwakke plekken in de keten met adviezen om die te versterken
  • Aantonen van belemmeringen in de regelgeving en uitbrengen van adviezen hierover aan de rijksoverheid

Voorwaarden

Bestaande kenniscentra moeten bereid zijn zulke regionale kenniscentra te organiseren en daarvoor is uiteraard een ruim budget nodig dat wellicht door provincies ter beschikking kan worden gesteld.

Bronnen / meer informatie / advies

  1. Ministeries EZK, I&W, LNV.
  2. Peter van Hoesel ([email protected]).

 

Aantal weergave: 1356