REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling

Inhoudsopgave

Doel(en)

 1. Een beeld krijgen van de economische situatie in de regio van de Kamer van Koophandel.
 2. Inzicht krijgen, adviseren en ondersteunen bij individuele problemen van bedrijven.

Omschrijving

Voor de enquête werd gebruik gemaakt van het handelsregister van de Kamers van Koophandel. Uit de steekproef van circa 10% werden eerst de economisch niet-relevante bedrijven/instellingen verwijderd. Hoewel de enquête landelijk en uniform was opgezet was er voor de individuele Kamers van Koophandel de mogelijkheid om regionale vragen aan de enquête toe te voegen.

Historie

De Kamer van Koophandel Midden Brabant gebruikte vroeger deze mogelijkheid om aan de individuele ondernemer te vragen welke problemen hij ondervond in zijn bedrijfsvoering en of hij over de problemen die hij ondervond een gesprek wilde hebben met de adviseur van de Kamer van Koophandel.

Hoe / werkwijze

 1. Doe een steekproeftrekking via een relevant register.
 2. Test en zet enquêtes uit.
 3. Maak na binnenkomst van de enquêtes een selectie op basis van de urgentie van de door de ondernemer gemelde knelpunten. De ondernemers die niet direct worden benaderd krijgen hierover een bericht waarbij wordt aangegeven dat als een van de knelpunten urgent zou worden zij onmiddellijk contact mogen opnemen.
 4. Benader de ondernemers.
 5. Inventariseer na het gesprek met de ondernemer over de economische situatie aanvullend wat diens knelpunten zijn.
 6. Aangeven hoe de knelpunten het beste opgelost kunnen worden en welke instanties eventueel hulp kunnen bieden.
 7. Bemiddel in voorkomend geval bemiddelen bij een conflict, tussen de ondernemer en instantie. Door de ondernemer te helpen bij de knelpunten die deze ondervindt kan worden voorkomen dat deze knelpunten voor de ondernemer uitgroeien tot een niet meer beheersbare situatie.
 8. Ga na of de geconstateerde knelpunten zich bij meer ondernemers voordoen.

Voorwaarden

 • Een organisatie als drager van het project die ook het project facilitair ondersteunt die als neutraal wordt beschouwd en denkt vanuit het algemene belang. Denk aan RVO, KvK, Gemeenten, …..
 • Voldoende capaciteit om de enquête te verwerken en voldoende capabele capaciteit om het gesprek met de ondernemer aan te gaan.

Bronnen / meer informatie / advies

https://www.archieven.nl/nl/zoeken/0/toegang/www.prinsesirenebrigade.nl/vrijwilligers_uit_zuid-afrika.htm?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0433.4&minr=904966&miview=inv2&milang=nl 

Rob van Engelenburg: [email protected]

 

 

Aantal weergave: 177