REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Familiebedrijven

Inhoudsopgave

Doel(en)

Het verminderen van kwetsbaarheden van een onderbelichte motor in (regionale) economische systemen.

Omschrijving

Bepaalde sectoren en doelgroepen binnen het economisch systeem zijn omvangrijk, hebben veel impact maar zijn door intrinsieke kenmerken ook kwetsbaar. Een voorbeeld zijn de familiebedrijven in Nederland. Een wat onbelichte motor van de (regionale) economie.
Specifieke (beleidsmatige) aandacht en ondersteuning voor deze groep betaalt zich direct uit voor de maatschappij. Familiebedrijven zijn nog steeds een zeer aanzienlijk en belangrijke pijler van de economie. Specifieke kenmerken zowel economisch als sociaal leiden tot afwijkende economische performance. Enerzijds sterk gericht op continuïteit, behoud van werkgelegenheid en qua conjuncturele ontwikkeling dempend en anderzijds bij opvolging en qua management kwetsbaar door de menging van rationele en sociale familiaire verhoudingen.
Naast behoud van werkgelegenheid (bij bijv. bedrijfsopvolging) en bedrijfscontinuïteit mag ook de sociale impact van familiebedrijven op de lokale en regionale samenleving niet onvermeld blijven.

Historie

De belangstelling, ook beleidsmatig, voor familiebedrijven is sterk fluctuerend in de tijd. Andere sectoren zijn publicitair veel zichtbaarder, ondanks het feit dat ze economisch vele malen kleiner
zijn. Een randvoorwaarde waar rekening me moet worden gehouden.

Hoe / werkwijze

  1. Doe regionaal onderzoek naar belang en SWOT-kenmerken van deze specifieke groep om inzicht te verkrijgen op hun behoeften en bedreigingen.
  2. Organiseer adviesondersteuning naar deze bedrijven gericht op deze behoeften en bedreigingen

Voorwaarden

Zorg voor een onafhankelijke positie van degenen/bedrijfsconsulenten die die adviseren.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 150