REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Financiering regionale programma’s

Inhoudsopgave

Doel(en)

Het kabinet streeft naar een top-5 positie in de wereld voor het Nederlandse start-up en scale-up ecosysteem. Daarvoor is het belangrijk de regionale krachten te bundelen en start-ups en scale-ups op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen. Dan gaan we in Nederland meer als één ecosysteem – ofwel One Single Hub – functioneren.

Omschrijving

Ondersteunende netwerken en organisaties voor start-ups en scale-ups kunnen een projectvoorstel indienen. Projectvoorstellen moeten gericht zijn op de samenvoeging of opschaling van bewezen succesvolle programma’s. Hierbij zijn 3 varianten denkbaar:

 • Het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma’s naar andere regio’s.
 • Het samenvoegen van supportprogramma’s.
 • Het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland.

Die programma’s moeten werken aan de versterking van één van de 4
pijlers onder het ecosysteem:

 • Talent (voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel).
 • Kapitaal (in de vroege en in de late fase).
 • Markten (vooral de toegang tot internationale markten en launching customers).
 • Kennisvalorisatie.

De regeling richt zich op organisaties zoals incubators en accelerators binnen het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap. Het betreft zowel private organisaties als publieke instellingen zoals regionale ontwikkelingsmaatschappijen, onafhankelijke onderzoeksorganisaties en (valorisatiecentra en kenniscampussen bij) universiteiten. Gemeenten en provincies kunnen betrokken zijn als partner of co-financier, maar zelf geen subsidie ontvangen.

Historie

Deze regeling heeft ook in 2020 gedraaid. Benieuwd welke projecten de eerste tenderronde van 2020 hebben gewonnen en hoe zij hun programma’s verder willen gaan uitrollen? Bekijk dan de informatiepagina over de 9 winnende projecten van de eerste subsidieronde (zie: bronnen).

Hoe / werkwijze

 1. Doorloop de bovenstaande tools.
 2. Kijk welke tools in de regio een kans van slagen hebben.
 3. Maak een plan van aanpak.
 4. Neem contact op met EZK/RVO.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees op de pagina Voorwaarden meer over de voorwaarden (zie bronnen), welke kosten en activiteiten onder de subsidiabele kosten vallen en welke punten meetellen bij de rangschikking van ingediende projectvoorstellen .

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 233