REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Free Enterprise Zones (vrije economische zones)

Inhoudsopgave

Doel(en)

De regionale economie extra faciliteren en stimuleren door specifieke faciliteiten voor bedrijvenzones te creëren.

Omschrijving

Er bestaan twee typen douanevrije zones. Type 1 is geografisch afgebakend met een muur eromheen en type 2 is kort gezegd type 1 zonder hek. Een douane vrije zone is een geografisch afgebakend gebied wat douane technisch als een stuk buitenland beschouwd wordt, maar wat zich wel op het grondgebied van de Europese Gemeenschap bevind. In de zone zijn aantrekkelijke regelgeving zoals belastingvoordelen. Op deze manier hoopt een land bedrijven aan te trekken die de werkgelegenheid en handel een boost geven zodat het de economie van het land versterkt

Historie

Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook in bijv. andere landen als België is ervaring opgedaan met het instellen van een speciale bedrijvenzone met specifieke vestigingsplaatscondities. Deze gaan verder dan bijv. een douane zone. Het gaat hier veelal enerzijds om fiscale / financiële faciliteiten maar m.n. ook ook minder administratieve verplichtingen

Hoe / werkwijze

  1. Onderzoek welke bedrijvenclusters al goed ontwikkeld zijn en welke clusters de meeste werkgelegenheid opleveren.
  2. Kies clusters waarop verder gefocust zou moeten worden.
  3. Ga na of de wet en regelgeving van zowel Nederland als Europa een zone toelaat gericht op de gekozen clusters.
  4. Ga na wat spin-offs kunnen zijn (positie en negatief).
  5. Ga na of er politiek draagvlak is.
  6. Neem contact op met de douane en andere relevante stakeholders voor de organisatie.

Voorwaarden

De mix van incentives op fiscaal / financieel en administratief gebied zal dienen te passen in nationale en Europese kaders mede gelet op concurrentieverhoudingen.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 197