REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Groot helpt Klein

Inhoudsopgave

Doel(en)

Meer regionaal economisch potentieel ontwikkelen door versterking en samenwerking tussen grote en MKB bedrijven.

Omschrijving

Veel grotere bedrijven met eigen R & D afdelingen ontwikkelen meer potentiële innovaties dan ze zelf benutten. Het ontsluiten hiervan voor en door MKB bedrijven leidt tot versterking van de keten en meer product-en marktinnovaties. Relevant voor zowel bedrijfsleven als de regionale economie.
Maar de relatie tussen grote en MKB bedrijven is voornamelijk formeel zakelijk en afstandelijk terwijl de wederzijdse afhankelijk groot en groeiend is.
Meer kennisuitwisseling en samenspraak / samenwerking gericht op innovatie en concrete samenwerkingsprojecten vormt het uitgangspunt van het Groot helpt Klein initiatief. Het adagium dat er veel zaken bij het grootbedrijf op de (innovatie) plank blijven liggen, die relevant zijn voor en opgepakt kunnen worden door het MKB was ook leidend in deze verkenning.

Historie

Analoog aan ontwikkelingen bij de zgn. Enterprise Agencies is in Nederland door de Vereniging van Kamers van Koophandel het initiatief genomen om de relatie tussen groot- en MKB-bedrijf te versterken. De eerste aanzet hiertoe is gegeven in een bijeenkomst begin jaren ‘90 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Hier waren de directie en bestuursleden van ruim 20 grote Nederlandse bedrijven voor uitgenodigd om het concept te bespreken en zo mogelijk verder uit te werken. Helaas heeft dit initiatief geen vervolg gekregen. Ook niet in bijv. gerichte voorbeeld projecten of experimenten.

Hoe / werkwijze

  1. Een ontwikkelingsmaatschappij of gemeente maakt een regionale actorenanalyse kijkend naar interessante bedrijven.
  2. Vraag een eventexpert zoals MeetingMoreMinds innovatieve bijeenkomsten te organiseren. Dan kan ook door MKB-hubs zoals bedrijfsverzamelgebouwen te verbinden met grote bedrijven in de buurt van deze hubs.

Voorwaarden

Voldoende publieke middelen voor deze ontwikkelingsmaatschappijen.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 170