REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Het exportplan

Inhoudsopgave

Doel(en)

MKB ondernemers ondersteunen op hun eerste stappen op het vlak van exporteren.

Omschrijving

In beginsel begint een ondernemer te produceren voor de lokale of regionale markt. Indien een bepaalde schaalgrootte wordt bereikt komen de mogelijkheden van afzet naar buitenlandse markten in het vizier. Geen sinecure gelet op afstand, regelgeving, spelregels, taal etc. in het buitenland. Aangezien de zgn. “stuwende bedrijven” o.m. via exporteren geld in de regionale economie brengen is het gericht bevorderen hiervan uiterst relevant vanuit maatschappelijk / economisch oogpunt.
In het exportplan worden de belangrijkste aandachtspunten behandeld waar een MKB-ondernemer mee te maken kan krijgen bij afzet over de eigen landsgrenzen. Meer systematisch inzicht in de mogelijkheden voor het expanderen naar buitenlandse markten staat centraal in het plan. Denk daarbij aan kennis over douane- en producteisen, leveringsvoorwaarden, betalingsaspecten, verzekeringen maar ook zaken als relevante organisaties die hierbij van dienst kunnen zijn.
Essentieel bij deze faciliteit is om eerst de betreffende ondernemer met een export wens zelf na te laten gaan of het plan wel mogelijk, zinvol en winstgevend is. Na deze fase van reflectie (willen? en kunnen?) komt de fase van waarmaken aan de orde.

Historie

Iedere Kamer van Koophandel had een zgn. exportconsulent in dienst die zijn exporterende bedrijven en mogelijk belangstellende bedrijven in de regio kende. Via deze contacten en bijv. voorlichtingsbijeenkomsten werd het Exportplan uitgezet onder de doelgroep. In het kader van voorlichting en ondersteuning speelden ook de Economische Voorlichtingsdienst en Fenedex een rol.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat regionaal de workshops, trainingen en cursussen wil organiseren gebaseerd over export of sluit aan bij export kennisinstituut.
  2. Stel een ‘opleidingsfunctionaris’ aan.
  3. Zorg voor stevige publiciteit.
  4. Organiseer ‘bijeenkomsten’.
  5. Ga na waar aanvullende behoeften zitten.
  6. Organiseer maatwerkgesprekken.

Voorwaarden

De exportconsulent in kwestie dient goed zicht te hebben op de kennis en kunde van andere organisaties op het vlak van exportbevordering.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 203