REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ICT-steunpunten voor het MKB

Inhoudsopgave

Doel(en)

Verbetering ICT-systemen van bedrijven.

Omschrijving

ICT is voor bedrijven essentieel om te kunnen functioneren. Het is nodig voor het primaire proces, maar ook voor allerlei ondersteunende processen zoals administratie, klantcontacten, toeleveranciers, allerlei samenwerking met andere bedrijven, internationale contacten.
Voor bedrijven is het een hele opgave om de ICT-systemen op orde te hebben en te houden, niet alleen op genoemde gebieden maar ook in verband met de digitale veiligheid. Vooral voor het MKB is dat lastig omdat ze over weinig interne kennis en vaardigheden kunnen beschikken en dus aangewezen zijn op hulp van buiten.

Historie

Tot aan de jaren 90 werd ICT bij de meeste bedrijven vooral gebruikt voor administratieve processen. Door de komst van het internet en de ontwikkeling van apparaten zoals smartphones is ICT doorgedrongen naar alle bedrijfsprocessen, ook alle primaire processen zijn afhankelijk geworden van ICT-systemen.

Hoe / werkwijze

Een regionaal/provinciaal steunpunt zou bedrijven kunnen helpen met een digitale doorlichting van het bedrijf, waarbij de belangrijkste verbetermogelijkheden op een rij worden gezet met inbegrip van concrete verwijzingen naar mogelijke hulpbronnen.

Voorwaarden

Wellicht kunnen provincies bereid worden gevonden om te voorzien in het inrichten van dergelijke steunpunten, waarbij kan worden gedacht aan een steunpunt in per kleine provincie en twee of drie steunpunten in grote provincies.

Bronnen / meer informatie / advies

  1. Onderwijsinstellingen, ministerie EZK.
  2. Peter van Hoesel ([email protected]).

 

Aantal weergave: 903