REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Innovatiebeurs

Inhoudsopgave

Doel(en)

Het bevorderen van de regionale economische dynamiek door versterking van innovatie potentieel via de Innovatiebeurs.

Omschrijving

In het verlengde van de Technologiebeurs ligt de Innovatiebeurs. Meer bedrijfsdynamiek door innovatie en vernieuwing in de keten en naar de markt toe is voor veel bedrijven een onderscheidende factor met
meerwaarde.
In de Innovatiebeurs staan m.n. innovatieve producten en processen centraal, relevant voor eigen bedrijf maar ook voor collega-ondernemers. Zowel vragers als aanbieders kunnen van deze beurs gebruik maken om enerzijds meer toepassing / winst te generen uit de eigen innovaties of anderzijds hiervan gebruik te gaan maken.

Historie

Een dergelijk systeem van vragers en aanbieders werkt al geruime tijd in Duitsland, als project van de Industrie- und Handelskammer netwerk.

Hoe / werkwijze

  1.  Bepaald de doelstellingen + doelgroep van de beurs.
  2. Stel een organisatieteam samen.
  3. Regel het budget.
  4. Stel datum en locatie vast.

Voorwaarden

Het concept is m.n. relevant als het kontactbemiddelingssysteem vanuit een resultaat onafhankelijke organisatie wordt aangeboden en ingebed is in een ondersteuningsstructuur van vervolgadvisering.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 186