REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MKB regionaal

Dit zijn instrumenten voor regiobrede ondersteuning van het MKB.

Nevenbedrijven: een nieuwe stimulans voor investeringen in het bedrijfsleven

Doel(en) Het benutten van kansen op verdere groei van MKB-ondernemers door middel van inschakeling van aspirant-ondernemers. Investeringen in activiteiten waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze kansrijk zijn stimuleren. Omschrijving Bestaande bedrijven laten allerlei kansen op verdere groei liggen, omdat ze er te weinig tijd voor vrij (kunnen) maken. Bijvoorbeeld: vindingen die op de plank blijven […]

Lees het hele artikel

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Doel(en) Versterking van de economische regionale structuur via gerichte (nieuwe) impulsen in zwakkere regionale economieën. Verbetering van het vestigingsmilieu. Omschrijving Versterking van de economische structuur en verbetering van het vestigingsmilieu waren van oorsprong de doelstellingen. Later werd dit breder beschouwd met o.a. imago campagnes en middelen voor het aantrekken buitenlandse bedrijven. Ook het spreidingsbeleid vanuit […]

Lees het hele artikel

Sciencepark

Doel(en) MKB-ondernemers ontplooiingsmogelijkheid bieden voor spin -offs en andere afgeleide economische initiatieven in nauwe samenwerking/samenspraak met het kenniscentrum het ontwikkelen van bedrijfslocaties gelegen direct naast kennis- en opleidingscentra. Het bevorderen van de economische ontsluiting van publieke kennis. Omschrijving Enerzijds wordt de economische ontsluiting van publieke kennis bevorderd door de intensievere samenwerking tussen bijv. universiteiten en […]

Lees het hele artikel

Stichting Kleinood / Stichting Ondernemersklankbord

Doel(en) Jonge bedrijven kosteloos helpen via klankbordgesprekken bij diversepraktische aspecten van de bedrijfsvoering. Het versterken van de economische vitaliteit door de omvalkans van (jonge) bedrijven te verkleinen. Omschrijving Veelal oud – ondernemers helpen jonge bedrijven kosteloos via klankbordgesprekken bij diverse praktische aspecten van de bedrijfsvoering. Zij zijn een inhoudelijke sparringpartner voor de ondernemer. Historie Een […]

Lees het hele artikel