REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Juridische positieverbetering MKB

Inhoudsopgave

Doel(en)

 1. Het creëren van een gelijk speelveld voor MKB-ondernemers en grootbedrijf door verbeteren de juridische positie van MKB-ondernemers ten opzichte van het grootbedrijf.
 2. De (regionale) economie als geheel krachtiger maken.

Omschrijving

In veel gevallen is de juridische positie van MKB-ondernemers in vergelijking met grote bedrijven zwak. Juridische positieverbetering van hun bedrijf levert ondernemers meer ruimte op om te ondernemen in plaats van teveel tijd en energie te verspillen aan juridische procedures en aan andere manieren om
economische conflicten uit te vechten. Een programma met als oogmerk om de juridische positie van MKB-ondernemers te verbeteren lijkt dan ook wenselijk. Enkele voorbeelden over welke onderwerpen het zou kunnen gaan:

 • Een proefproces waarmee de juridische positie van ondernemers kan worden versterkt.
 • Beleidsvoorstellen die de juridische positie van zzp-ers verduidelijken.
 • Beleidsvoorstellen die de positie van kleine bedrijven bij overheidsaanbestedingen kunnen versterken.
 • In kaart brengen van administratieve lasten die kleinere ondernemers in bepaalde sectoren sterk belemmeren.
 • Tot stand brengen van evenwichtige contracten tussen kleine ondernemingen en grote ondernemingen.
 • In kaart brengen van wetgeving die voor het MKB lastiger is om na te leven dan voor het grootbedrijf.

Historie

Voor burgers is er het Juridische loket.

‘De overheid startte in 2000 met het reorganiseren van de gesubsidieerde rechtshulp. De toegang tot gratis juridische dienstverlening en de spreiding en bereikbaarheid van de vestigingen moesten verbeterd worden. De Bureaus voor Rechtshulp verdwenen. In 2004 werd het Juridisch Loket opgericht. Een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen.’
Bron: https://www.juridischloket.nl/organisatie/

Hoe / werkwijze

 1. Verken vergelijkbare initiatieven variërend van Het Juridische Loket tot aan overheidsloket en overheidssignaleringsfuncties (online en offline).
 2. Ontwerp een toegankelijke vorm voor MKB-ondernemers.
 3. Formuleer functionele en technische eisen uitgaande van een goed toegankelijke vorm waarop ondernemers hun suggesties kwijt kunnen.
 4. Neem contact op ondernemersorganisaties als MKB-NL en ONL teneinde na te gaan waar een dergelijke website het beste kan worden gepositioneerd (en beheerd). Ook is denkbaar dat het ministerie van Economische Zaken of de RVO zo’n meldpunt in het leven roept.
  NB: MKB-NL en ONL kunnen ook het voortouw nemen om de ministeries van EZK en J&V aan te sporen om tot te onderzoeken hoe zo’n programma succesvol kan worden opgezet en uitgevoerd.
 5. Ga na wat financieringsmogelijkheden zijn. De kosten van een dergelijke site zijn niet al te hoog en kunnen waarschijnlijk worden bestreden door een aanloop van nieuwe leden die door deze site wordt aangewakkerd.

Voorwaarden

De ondernemersorganisaties moeten zich hier wel hard voor willen maken, anders zal de rijksoverheid hier niet mee aan de slag gaan.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 181