REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

(Lokale) Stimuleringsfondsen

Inhoudsopgave

Doel(en)

Kleine ondernemers de middelen aanreiken om collectief iets extra’s te doen in termen van promoting van (publieks)activiteiten.

Omschrijving

Deze stimuleringsfondsen zijn bedoeld om bepaalde collectieve voorzieningen voor ondernemers te kunnen bekostigen die bijv. een wervende of (publiek) aantrekkende werking hebben. Veel kleine ondernemers ontbreekt het de middelen om zelfstandig iets extra’s te doen, wat collectief dan wel mogelijk wordt. Bedrijfsterrein gerichte activiteiten als “open deuren dagen” snuffelstages, optochten en versiering in winkelstraten, zomer acties, collectieve bedrijfsbezoeken etc. zijn enkele voorbeelden. Meer gezamenlijke exposure, promotie, bekendheid vanuit het regionale bedrijfsleven naar de lokale samenleving staat hierbij centraal.

Historie

Veel Kamers van Koophandel hebben met wisselend succes initiatieven ontplooid om lokale stimuleringsfondsen op te zetten om veel collectieve activiteiten kunnen realiseren, met uitstraling op iedere betrokken ondernemer.
De Kamer van Koophandel Leiden is hierin voorloper geweest met het Leids Ondernemersfonds. Vanuit haar belangenbehartigende rol heeft de Kamer de gemeente Leiden bereid gevonden een deel van de WOZ betaald door ondernemers te labelen voor dit fonds. Zo konden de winkeliers uit dit fonds bijv. winkelstraten versieren en publieksactiviteiten organiseren en betalen.

Hoe / werkwijze

  1. Zorg voor politieke agendering van lokaal stimuleringsfond bij een gemeente.
  2. Ontwerp een concept subsidieregeling stimuleringsfonds.
  3. Toets de regeling aan de praktijk.
  4. Geef de regeling publiciteit.

Voorwaarden

  1. Voldoende middelen kunnen vrijspelen als gemeente.
  2. Project of initiatieven moeten aansluiten bij de economische en maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 218