REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Materiaalkringbijeenkomsten

Inhoudsopgave

Doel(en)

Het vergroten van het innovatief vermogen en de bedrijfsdynamiek door meer zicht te krijgen op innovaties die reeds in de praktijk gebracht worden en relevant voor het eigen bedrijf (kunnen) zijn. Zeker in een sector die als “stuwend” bekend staat en sterk afhankelijk is van ketenontwikkelingen.

Omschrijving

De formule is simpel. Op locatie van een specifiek hiervoor geselecteerd voorbeeldbedrijf werden aan het eind van de middag presentaties verzorgd over aansprekende praktijkinnovaties relevant voor de maakindustriebedrijven. Gevolgd door een bedrijfsrondleiding met een buffet en drankje werd deze netwerkbijeenkomst afgesloten aan het begin van de avond. Materiaalkennis, legeringen, elektrolyse, bewerkingstechnieken, assemblage technieken, robotisering, coatings, nieuwe materialen, precisie lassen en snijden etc. zijn enkele voorbeelden.
Naast inzicht in (voor deze ondernemers nieuwe) toepassingsmogelijkheden en bewerkingen ook nieuwe contacten in de sector / keten. Het belang van het informele netwerkdeel van de bijeenkomst mag niet onderschat worden.

Historie

In de metaalsector lag het initiatief van de materiaal-kringbijeenkomsten bij de Koninklijke Metaalunie en de inhoudelijke invulling werd m.n. verzorgd door Syntens. Soms werden de bijeenkomsten bezocht door meer dan 100 deelnemers. Na verloop van tijd is deze formule over geheel Nederland verspreid. Via de Metaalunie Zuid Holland zijn vele jaren lang circa 8 keer per jaar deze bijeenkomsten georganiseerd.

Hoe / werkwijze

  1. Vraag een brancheorganisatie het initiatief te nemen om materiaalkringbijeenkomsten te organiseren en leden aan te schrijven.
  2. Laat de begeleiding professioneel ondersteunen door een actor die verstand heeft van zaken, ook inhoudelijk als het over materialen gaat.

Voorwaarden

Deze laagdrempelige bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd worden als er een goede (persoonlijke) verhouding bestaat tussen een brancheorganisatie (ledencontacten) en bedrijven bereid waren hun poorten te openen voor collega bedrijven.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 137