REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mentorengroep

Inhoudsopgave

Doel(en)

De weerbaarheid en groei mogelijkheid van (zeer) kleine bedrijven te verbeteren. En daarnaast klankbord en adviseur te zijn voor ondernemers die in moeilijkheden verkeren.

Omschrijving

Er is veel behoefte aan ondersteuning door een adviseur of praatpaal voor ondernemers in het (kleine) bedrijf. De bedrijven zijn vaak te klein om een professionele adviseur of een praatpaal in te schakelen.
In de Mentorengroep zitten door de wol geverfde ondernemers uit verschillende branches. Daarnaast zitten in de Mentorengroep ook specialisten zoals, oud accountants en notarissen die door de mede mentoren en ondernemers kunnen worden geraadpleegd.
Op basis van adviezen van de mentor verloopt de ontwikkeling van een starter of een klein bedrijf sneller en beter. In geval dat een bedrijf niet meer levensvatbaar is verloopt het faillissement beter voor zowel de ondernemer als de crediteuren, met minder schade tot gevolg.

Historie

Voor deze ondernemers startte de Kamer van Koophandel Midden-Brabant het project Mentorengroep Midden-Brabant wat later onderdeel werd van de Stichting Ondernemingsklankbord.
In het verleden kreeg de Mentorengroep Midden-Brabant (circa 25 adviseurs) zo’n 125 aanvragen per jaar. Bij de beoordeling van de aanvragen voor hulp werd scherp gekeken of de ondernemer niet in staat was om zelf advies in te kopen.

Hoe / werkwijze

  1. Het organiseren van de coördinatie, administratie en de werving voor de Mentorengroep.
  2. Het beoordelen van de aanvragen voor ondersteuning werden beoordeeld door een adviseur.
  3. Van daaruit op basis van ervaring en achtergrond van de mentor de ondernemer aan een mentor toebedelen.
  4. Een keer per maand vergaderen waarbij elke mentor in de vergadering kort aangeeft welke ondernemers hij begeleidde en wat het probleem van de ondernemer was.
  5. Regelmatig aandacht besteden via een ondernemerskrant aan de Mentorengroep.
  6. Voorlichting geven aan medewerkers van banken, accountants en ondernemersverenigingen.

Voorwaarden

Een organisatie die de coördinatie van een dergelijk initiatief op zich neemt en facilitair ondersteunt en die als neutraal wordt beschouwd respectievelijk denkt vanuit het algemene belang. Denk aan RVO, KvK, Gemeenten, …..

Bronnen / meer informatie / advies

  • Mentorengroep Midden-Brabant/Stichting Ondernemingsklankbord.
  • Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 199