REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MKB-meldpunt beleidsverbetering

Inhoudsopgave

Doel(en)

 1. Beter (regionaal) beleid voor de samenleving in die zin dat het beleid doelmatiger en doeltreffender wordt.
 2. Het kwijt kunnen van ergernis.

Omschrijving

Met het verzamelen van suggesties van ondernemers die tot beter overheidsbeleid kunnen leiden kan de overheid het beleid zodanig aanpassen dat het MKB er beter door gaat functioneren. Dat is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de samenleving in die zin dat het beleid doelmatiger en doeltreffender wordt. Elke ondernemer begrijpt dat overheidsbeleid nodig is om de samenleving goed te
laten functioneren. Vanwege de complexiteit van de samenleving valt het echterm niet mee het beleid zo in te richten dat het per saldo positief uitpakt.
Het MKB heeft in verhouding veel tijd en aandacht nodig voor het forse pakket aan beleidsmaatregelen dat moet worden nageleefd. Het verdient aanbeveling om de nalevingskosten zo beperkt mogelijk te houden. Dat kan onder meer worden bereikt door MKB-ondernemers te vragen naar mogelijke verbeteringen, zoals: vermijden van bureaucratische omwegen, terugdringen perverse neveneffecten, afschaffen van verouderd/schadelijk/ineffectief beleid, vermijden van tegenstrijdigheden,
invoeren van effectievere maatregelen, vervangen van overheidsmaatregelen door zelfregulering e.d.

NB: Voor de korte termijn levert dit alleen het gevoel op dat de ondernemer ergens zijn/haar ergernis kwijt kan, waarbij mag worden gehoopt dat die ergernis op lange termijn kan worden weggenomen.

Historie

Verbetering van beleid kent in Nederland niet zo’n positieve geschiedenis. Met veel van de evaluaties van bestaand beleid gebeurt weinig. In het boek ‘Beleidsontwikkeling voor de 21e eeuw: hoe het anders kan (en zou moeten)’ wordt daar dieper op ingegaan.

Hoe / werkwijze

 1. Ga aan welke eisen de website zou moeten voldoen, hoe en door wie de website kan worden ontwikkeld, en op welke manier kan worden voorkomen dat het de website niet zozeer gaat functioneren als klaagmuur maar als ingang voor constructieve ideeën.
  Doe daarvoor een voorstudie te laten uitvoeren door een ervaren beleidsmedewerker op het gebied van ondernemerschap samen met een ICT-deskundige.
 2. Formuleer functionele en technische eisen uitgaande van een goed toegankelijke website waarop ondernemers hun suggesties kwijt kunnen.
 3. Neem contact op ondernemersorganisaties als MKB-NL en ONL teneinde na te gaan waar een dergelijke website het beste kan worden gepositioneerd (en beheerd). Ook is denkbaar dat het ministerie van Economische Zaken of de RVO zo’n meldpunt in het leven roept.
 4. Ga na wat financieringsmogelijkheden zijn. De kosten van een dergelijke site zijn niet al te hoog en kunnen waarschijnlijk worden bestreden door een aanloop van nieuwe leden die door deze site wordt aangewakkerd.

Voorwaarden

Een goede website bouwen vergt een behoorlijke (tijds)investering. Niet alleen moet de ICT-techniek op orde zijn, maar ook qua inhoudelijke instructies moet het aansprekend zijn.

Bronnen / meer informatie / advies

 • Het boek ‘Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw’ van Peter van Hoesel en Max Herold (Boom Bestuurskunde, 2020) laat zien hoe de kloof tussen beleidsmakers en samenleving kan worden gedicht. Een meldpunt zoals boven beschreven kan daar een belangrijke rol in spelen.
 • De stichting NKOV kan via ONL worden benaderd voor nadere toelichting en eventueel ook voor een opstartfinanciering.
 • Er zijn talloze consultants op dit gebied werkzaam en ook die zijn niet moeilijk te vinden.
 • Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 201