REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Netwerk ‘Word je eigen werkgever consulenten’

Inhoudsopgave

Doel(en)

Startende ondernemers dynamiseren in de lokale en regionale economie omdat ze belangrijk zijn voor economische en maatschappelijke innovatie.

Omschrijving

Startende ondernemers zijn belangrijk voor economische en maatschappelijke innovatie. Maar kritieke succes- en faalelementen zijn bij het zelfstandig ondernemerschap zeker niet altijd te vangen met boeken en zgn. deskundigen wijsheden. De inbreng en met name ervaring vanuit de praktijk is van toegevoegde waarde. Zo zijn de formele en informele spelregels sterk verschillend en bepalend voor succes of falen per branche.
De consulenten worden met name ingezet bij die startende ondernemers die vergevorderd zijn in de voorbereiding van de start van het eigen bedrijf en dan nog voor die gevallen waar ondernemerskwaliteiten of branche specifieke ondersteuning relevant is. Via persoonlijke gesprekken met oud ondernemers worden deze aspirant zelfstandig ondernemers geholpen in de laatste fase van hun voorbereiding naar het eigen bedrijf. Kortom de laatste “losse eindjes” voor de go / no go beslissing bij de vervolmaking van het ondernemingsplan staan centraal. Het gaat dan met name om zaken als ondernemerskwaliteiten, branche specifieke informatie en noodzakelijke vereisten. De praktijk en eigen ondernemerservaring van de oud-ondernemers is hierbij leidend.

Historie

Een WJEW-netwerk van landelijk circa consulenten werd door VNO opgezet en functioneerde vrij zelfstandig. De landelijke bijeenkomsten stonden in het teken van beperkte informatie-uitwisseling en maximale gezelligheid. Het netwerk is daarbij jarenlang verbonden geweest aan de startersopvang in de regio via de Kamers van Koophandel maar de rol van VNO en Vereniging van Kamers van Koophandel was relatief beperkt en facilitair. Deze oud–ondernemers lieten zich (vanzelfsprekend) ook niet sturen en als vrijwilligersgroep werkte ze zelfsturend en werden via startersconsulenten verbonden aan perspectiefvolle startende ondernemers. De realistische en enthousiasmerende houding van de consulenten werd als uiterst positief ervaren.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een regionale organisatie voor het organiseren van de coördinatie, administratie en de werving voor een WJEW netwerk.
  2. Het beoordelen van de aanvragen voor ondersteuning werden beoordeeld door een aan de organisatie gelieerde adviseur.
  3. Van daaruit op basis van ervaring en achtergrond van de ondernemer-consulent de ondernemer aan een consulent toebedelen.
  4. Een keer per maand vergaderen waarbij elke ondernemer-consulent in de vergadering kort aangeeft welke ondernemers hij begeleidde en wat het probleem van de ondernemer was.
  5. Regelmatig aandacht besteden via een ondernemerskrant aan de WJEW-groep.

Voorwaarden

Goede persoonlijke verhoudingen tussen de oud ondernemers en de organisator zijn een randvoorwaarde voor succes.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 509