REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nevenbedrijven: een nieuwe stimulans voor investeringen in het bedrijfsleven

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Het benutten van kansen op verdere groei van MKB-ondernemers door middel van inschakeling van aspirant-ondernemers.
  2. Investeringen in activiteiten waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze kansrijk zijn stimuleren.

Omschrijving

Bestaande bedrijven laten allerlei kansen op verdere groei liggen, omdat ze er te weinig tijd voor vrij (kunnen) maken. Bijvoorbeeld: vindingen die op de plank blijven liggen, nevenvestigingen elders in het land die steeds worden uitgesteld, exportkansen die niet aan bod komen. Door aspirant-ondernemers hierbij in te schakelen kunnen die kansen alsnog worden benut.
Investeringen in activiteiten waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze kansrijk zijn leveren meer op dan willekeurige investeringen. Dat is goed voor de economie. Bestaande ondernemers profiteren mee van de activiteiten van nieuwe ondernemers die met hen gaan samenwerken via een nevenbedrijf. Nieuwe ondernemers met zo’n nevenbedrijf hebben een veel grotere kans op succes dan wanneer ze een volledig nieuw bedrijf starten.

Historie

Prof.dr. Peter van Hoesel heeft al meermalen gewezen op de potentie van nevenbedrijven en heeft een voorstudie in Zoetermeer op gang gebracht.

Hoe / werkwijze

  1. Neem contact op met de gemeente Zoetermeer en Peter van Hoesel over de opzet van een onderzoek voor potentiële belangstelling voor dergelijke nevenbedrijven.
  2. Ga na hoe een dergelijk onderzoek in de eigen regio kan worden uitgevoerd.
  3. Bespreek het onderzoek met regionale ondernemers.
  4. Ontwerp voor de regio passende contactvormen voor ‘bestaande bedrijven – aspirant ondernemers’ combinaties’.

Voorwaarden

  • Voor zo’n pilot is een regio nodig die dit zou willen uitvoeren.
  • Wellicht kunnen de ondernemersorganisaties EZK vragen om hiervoor een aantal regio’s te benaderen.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 175