REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

(Online) Starterskrant

Inhoudsopgave

Doel(en)

 1. Potentiële) starters van een eigen bedrijf voorzien van basisinformatie en praktijkpunten waaraan aandacht dient te worden geschonken.
 2. Minder perspectiefvolle starters ontmoedigen om verder te gaan.
 3. Adviseurs, financiers en andere zakelijke dienstverleners meer perspectiefvolle potentiële ondernemers als klant te bezorgen.

Omschrijving

Jaarlijks oriënteren zich (toen) ruim meer dan 100000 personen om zelfstandig ondernemer te worden. Met een gedegen voorbereiding op deze belangrijke beslissing met een stevig afbreukrisico bij falen wordt de slaagkans vergroot en mogelijk falen voorkomen.
De starterskrant is een voorlichtingsinstrument voor een ieder die zich wil / gaat oriënteren op het starten van een eigen bedrijf. Met enerzijds korte informatie van alle aspecten die hierbij van belang zijn en anderzijds een gepaste waarschuwing dat het zelfstandig ondernemerschap niet onderschat moet worden (het zgn. positieve ontmoedigingsaspect).
De krant is het startpunt van de startersbegeleiding. Het doel van dit instrument is starters zich beter laten voorbereiden op haalbaarheid van hun plannen, voorkomen van mislukkingen en versterken van perspectiefvolle plannen om de economische dynamiek te vergroten.

Historie

De starterskrant was vroeger onderdeel van de onafhankelijke voorlichtende rol van de Kamers van Koophandel. De (gratis) Starterskrant was een jaarlijkse krant van 8 pagina’s ( 4 provinciaal verschillend en 4 centraal) met informatie over veel aspecten en regels waar beginnende ondernemers mee geconfronteerd worden. Daarnaast waren er startersfaciliteiten, ondersteuningsmogelijkheden, praktijkervaringen en checklisten in opgenomen. Het ministerie van Economische Zaken heeft de krant bekostigd.

Hoe / werkwijze

 1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat de starterskrant wil organiseren en uitgeven (online/offline).
 2. Stel een starterscoördinator en redacteur aan.
 3. Organiseer een netwerken van relevante samenwerkende organisaties (overheid, semi-overheid, privaat).
 4. Zorg voor stevige publiciteit o.m. op de regionale televisie is en verspreid deze onder de doelgroep via de samenwerkende organisaties.
 5. Organiseer startersbijeenkomsten.
 6. Organiseer voor de meer geïnformeerde en gemotiveerde starters workshops, cursussen en maatwerk gesprekken.

Voorwaarden

 • De starterskrant dient ‘vanuit de belevingswereld van de gebruikers’ te worden opgezet en is in de basis géén verkoopkanaal voor private actoren.
 • Ga expliciet uitgegaan van het eigen belang bij de oriëntatie op werken voor eigen rekening en risico.
 • Het instrument dient ingebed te zijn, als integraal onderdeel in de
  meer generieke economische beleidsontwikkeling binnen een regio

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 195