REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Opstapjes naar de arbeidsmarkt

Inhoudsopgave

Doel(en)

Verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden die niet makkelijk in aanmerking komen voor een vaste baan.

Omschrijving

Door meer tussenstappen te bieden, zoals kennismakingsstages, inwerkperiodes met behoud van uitkering, proeftijd met behoud van een deel van de uitkering, bijscholing, cursussen, tijdelijk werk met zicht op vast werk, vrijwilligerswerk zonder korting op de uitkering e.d. wordt het voor werkzoekenden en werkgevers makkelijker om tot goede matches te komen.
Werkgevers kunnen zo beter bekijken wat werkzoekenden zin hun mars hebben, terwijl afstand tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden wordt verkleind.

Historie

De wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid is gericht op direct in dienst laten treden van werkzoekenden, maar dat is voor veel werkgevers bij heel wat werkzoekenden een te grote stap. Vooral het MKB is terughoudend omdat kleinere ondernemers beducht zijn voor de risico’s die meteen in dienst nemen van werkzoekenden met zich meebrengt.

Hoe / werkwijze

  1. UWV en gemeentelijke sociale diensten in de regio zouden zich gezamenlijk kunnen inspannen om een programma van tussenstappen op te stellen en dit systematisch aan te bieden aan werkzoekenden en werkgevers.
  2. Zij zouden bovendien bij SZW kunnen aandringen op aanpassingen in de wetgeving om dit te bevorderen.

Voorwaarden

UWV en gemeenten moeten hiervoor bereid worden gevonden. Het zou helpen als SZW aangeeft te willen luisteren naar in dit verband wenselijke aanpassingen van de regelgeving.

Bronnen / meer informatie / advies

  1. UWV en Divosa.
  2. Peter van Hoesel ([email protected]).

 

Aantal weergave: 648