REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Over REECS

Over ons

REECS

REECS staat voor REgionaal EConomische Stimuleringsinstumenten. Sedert de afschaffing van de vestigingswet in de jaren 90 is Nederland koploper in de westerse wereld geworden waar het gaat om het aantal nieuwe ondernemers dat jaarlijks de uitdaging aangaat om ondernemer te worden.

Ondernemerschap vergt veel van een ondernemer, zeker als hij/zij een onderneming wil met een groeiende omzet. Een onderneming moet kunnen functioneren op vele gebieden zoals (in willekeurige volgorde): productieproces/kwaliteitszorg, marketing/verkoop, innovatie, personeelszaken, juridische zaken, financiën, huisvesting, ICT, samenwerking in de keten en in netwerken, export. Daarbij is informatie, advisering en ondersteuning van buiten in veel gevallen onmisbaar zijn. Een groeiende onderneming stuit bovendien steeds weer op nieuwe uitdagingen stuit, alleen al omdat de complexiteit op allerlei gebieden toeneemt naarmate de onderneming groter wordt.

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers hun succes niet alleen te danken hebben aan hun persoonlijke eigenschappen, maar ook dat hun omgeving op diverse momenten duwtjes in de goede richting geeft, duwtjes die soms zelfs doorslaggevend blijken te zijn. Hoe meer externe contacten een ondernemer heeft hoe meer kans er is dat hij/zij zulke duwtjes meekrijgt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de fase waarin een onderneming verkeert, zoals: opstartfase, beginjaren, groei, consolidatie, vernieuwingen, mogelijke uitbreidingen en/of exportmogelijkheden, reorganisaties, overdracht/verkoop.

De regio centraal in REECS

De regio is de werkplaats van het midden- en kleinbedrijf in Nederland en zij is de motor van de economie. Versterking van het MKB is dus voor elke lagere overheid en belangenorganisatie een must en vast agendapunt op de beleidsagenda. Een regionale aanpak heeft de voorkeur boven een landelijke omdat productiestructuren, netwerken, bedrijfsculturen met name regionaal georiënteerd zijn. Het is dan ook zinvol om (vooral regionale) voorzieningen te hebben die ervoor zorgen dat een ondernemer zoveel mogelijk voor hem/haar relevante contacten kan leggen.

Wat vind je in REECS?

REECS is een website waarop allerlei instrumenten/hulpmiddelen worden gepresenteerd die door intermediairs kunnen worden gebruikt voor regionale stimulering van de economie, en (individuele) bedrijven concrete ondersteuning bieden om op allerlei manieren beter te kunnen functioneren.

Naast een beschrijving van ieder instrument/hulpmiddel worden ook ervaringen, condities en tips voor de invoering aangedragen. Voorts is het mogelijk in contact te treden met deskundigen die nadere informatie over het instrument kunnen verstrekken.

Aan welke intermediairs wordt gedacht?

We denken aan:

 1. Overheidsorganisaties die regionale economische ontwikkeling in hun portefeuille hebben.
  • Gemeenten
  • Provincies
  • Regionale overheid samenwerkingsverbanden zoals Holland – Rijnland
  • Kamer van koophandel
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Adviesorganen
 1. Middenveldorganisaties die zich mede richten op regionale economische ontwikkeling.
  • Brancheorganisaties
  • Ondernemersverenigingen
  • Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
  • Kenniscentra
 1. Private, commercieel opererende organisaties met een focus op regionale economische ontwikkeling.
  • Banken
  • Accountants
  • Consultants
  • Advocaten
  • Allerlei websites

Indeling van de instrumenten/hulpmiddelen

De instrumenten/hulpmiddelen zijn thematisch ingedeeld in negen categorieën, waarbij een instrument in meerdere categorieën kan voorkomen.

 1. Bedrijfsvoorlichting: breed spectrum informatievoorziening (zonder commerciële insteek) ten behoeve van de bedrijfsontwikkeling.
 2. Bedrijfsadvisering: meestal commercieel ingestoken dienstverlening aan bedrijven met een specifieke informatiebehoefte.
 3. Financiële zaken: advies en ondersteuning van bedrijven op financieel en fiscaal gebied.
 4. Groeiversnelling: ondersteuning van bedrijven op het gebied van innovatie, nieuwe producten/diensten en uitbreiding van de markt.
 5. Bemiddeling: verbindingen leggen naar geschikte partners, adviseurs en netwerken.
 6. Human resource management: activiteiten gericht op de factor arbeid, zoals: werving, scholing, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden.
 7. ICT-ondersteuning: activiteiten gericht op de digitalisering van bedrijven, zoals cybersecurity, online activiteiten, digitalisering in het productieproces, administratie.
 8. Diagnose/toetsing: meet- en doorlichtingsinstrumenten gericht op onderbouwing van belangrijke beslissingen van ondernemers.
 9. Omgang met overheidsregels: ondersteuning van bedrijven om de naleving van wet- en regelgeving te kunnen optimaliseren.

De instrumenten/hulpmiddelen zijn verder ingedeeld in twee hoofddoelgroepen.

 1. Startende ondernemingen
 2. MKB als geheel

Wiens initiatief is REECS?

Het REECS-project is een initiatief van een aantal (oud) medewerkers van de Kamers van Koophandel, onderzoekers en wetenschappers. Het is een open en onafhankelijke databestand waar eenieder, niet alleen toegang tot heeft, gebruik van kan maken maar ook zelf een bijdrage aan kan leveren, met reacties of eigen initiatieven. Nadrukkelijk worden instanties en organisaties hiertoe uitgenodigd. Op deze wijze wordt getracht om de beleidsdynamiek te versterken en de regionale economie te bevorderen met concrete initiatieven. Beoogd wordt het proces van idee naar realisatie op deze wijze positief te beïnvloeden.

De initiatiefnemers van REECS nodigen u dus graag uit te reageren en ermee aan de slag te gaan. Succes!

Drs. Rob van Engelenburg
Prof.dr. Peter van Hoesel
Ing. Wim Koning
Dr. Max Herold