REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Praktijk vakopleiding Metaal en Techniek

Inhoudsopgave

Doel(en)

Als ondernemers zelf het initiatief nemen een eigen bedrijfsschool of gezamenlijke praktijkschool te beginnen bepalen ze zelf richting, omvang en eindtermen van de specifieke opleiding. Er kan immers van tevoren opgeleid worden voor toekomstige technische vaardigheden.
Het levert goed geschoold, juist gekwalificeerd en gemotiveerd personeel op voor de deelnemende bedrijven en imago versterking voor de samenwerkende onderwijsinstelling, al dan niet uit de regio.

Omschrijving

Het personeelsprobleem in de techniek de laatste vele 10-tallen jaren structureel te noemen. Veel initiatieven zijn genomen om dit aan te pakken, helaas met beperkt succes. Voor het reguliere onderwijsbestel is techniek en zeker ook metaalbewerking erg duur. Zeker in vergelijking tot de meer fancy pc studies. Om dit te doorbreken heeft de MKB metaal een collectieve variant van de “aloude” bedrijfsschool van de grootmetaal ontwikkeld. Korte lijnen, praktisch, praktijkgericht en om de hoek zijn de kenmerken.
Als immers de fasen “Your Way” (het onderwijsveld vragen meer aan techniek te doen) en “Our Way” (zullen we het gezamenlijk oppakken?) niet tot resultaat leiden blijft er voor de regionale MKB maakindustrie bedrijven niet veel anders over dan “My Way”, of te wel we doen het zelf wel. Dit is in Zuid Holland gebeurd in Katwijk, Delft en Nieuwkoop. Een locatie werd betrokken en gevuld met een relevant machinepark waar docenten vanuit de praktijk en het onderwijsveld op (V)MBO plus niveau les gaven. De praktijk was leidend en na afronding van de opleiding: baangarantie als perspectief.

Historie

In Zuid-Holland zijn twee OBM’s voor Rijnland en Rijnmond opgericht. De laatste met ruim honderd bedrijven als lid, de grootste in Nederland. Uiteindelijk zijn de meeste OBM’s in Nederland na verloop van tijd weer opgeheven. Samenhangende redenen zijn o.a.: minder leden / minder inkomsten, gebrekkige samenwerking met het reguliere beroepsonderwijs / minder toegevoegde waarde en een recessie.

Hoe / werkwijze

  1. Ga na wat problemen zijn bij bedrijven in een regio als het over (actuele toekomstige) vakkennis gaat in een branche/sector.
  2. Vindt een opleidingsorganisator.
  3. Benader bedrijven.
  4. Help de bedrijven de handen ineen te slaan en een eigen (erkende) praktijkvakopleiding te organiseren.

Voorwaarden

  • Je hebt minimaal 25 bedrijven nodig.
  • Vanuit overheidswege is het verplicht een samenwerking aan te gaan met een publieke onderwijsinstelling o.m. vanwege examinering en andere administratieve verplichtingen.
    Voordeel hierbij is echter dat er geen verplichting is dit met de meest nabijgelegen opleidingsinstelling te moeten doen. Deze keuze vrijheid biedt mogelijkheden voor een succesvolle inhoudsvolle samenwerking.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 131