REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Project Strategische Planning

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Ondernemers te stimuleren om voor hun bedrijf een businessplan/ ondernemingsplan te maken om zo de weerbaarheid van het bedrijf voor ontwikkelingen in de toekomst te vergroten.
  2. Daarnaast biedt het opzetten van een businessplan/ondernemingsplan een goede gelegenheid om eens kritisch naar de eigen organisatie te kijken.

Omschrijving

Het project Strategische Planning wordt relevant als uit het project Regionaal Project Bedrijfsvoorlichting blijkt dat slechts heel weinig ondernemers voorbereid op zijn de toekomst door middel van een businessplan/ondernemingsplan. Door het hebben van een businessplan/ ondernemingsplan is een ondernemer beter voorbereid op ( onverwachte ) ontwikkelingen in de toekomst. Ook zijn de medewerkers beter op de hoogte de van de toekomstvisie van de ondernemer. Daarnaast geeft een businessplan/ ondernemersplan de ondernemer een goede kijk op zijn organisatie.
Vaak heeft een ondernemer dat wel in zijn hoofd waar hij met zijn bedrijf naar toe wil maar staat het niet op papier en weet ook de organisatie niet welk toekomstbeeld de ondernemer had.
In het Project Strategische Planning wordt een ondernemer geholpen met het opzetten van een businessplan/ ondernemingsplan. Dit door hem te koppelen aan een adviseur en een student voor het uitvoerend werk. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij ondernemers, adviseurs, en studenten ervaringen konden uitwisselen.

Historie

Dit project werd uitgevoerd door de Kamer van Koophandel Midden-Brabant.

Hoe / werkwijze

  1. Aankondiging via een Starters/ondernemerskrant naar alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemingen werd gestuurd.
  2. Ondernemers telefonisch benaderen of zij interesse hebben in deelname aan het project.

Voorwaarden

  • Een goede samenwerking met onderwijsinstellingen. Ook is het van belang dat een organisatie de drager is van het project en het project faciliteert.
  • Een organisatie als drager van het project en die ook het project facilitair ondersteunt en voldoende gekwalificeerde adviseurs die als neutraal wordt beschouwd en denkt vanuit het algemene belang. Denk aan RVO, KvK, Gemeenten, …..

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 133