REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Versterking van de economische regionale structuur via gerichte (nieuwe) impulsen in zwakkere regionale economieën.
  2. Verbetering van het vestigingsmilieu.

Omschrijving

Versterking van de economische structuur en verbetering van het vestigingsmilieu waren van oorsprong de doelstellingen. Later werd dit breder beschouwd met o.a. imago campagnes en middelen voor het aantrekken buitenlandse bedrijven. Ook het spreidingsbeleid vanuit de Randstad van overheidsdiensten mag niet onvermeld blijven.
Vanuit de gedachte dat regio’s verschillende economische uitgangsposities hebben en in concurrentie met elkaar staan proberen de ROM’s de positie van de eigen regio met publiek middelen en acties te versterken. Het resultaat verschilde sterk qua aanpak en regio.

Historie

Vanuit de belangenbehartigende rol van de Kamers van Koophandel voor het regionale bedrijfsleven werd frequent aandacht gevraagd voor deze vorm van stimulering. Vanuit de gedachte dat regio’s verschillende economische uitgangsposities hebben en in concurrentie met elkaar staan probeerde de ROM’s de positie van de eigen regio met publiek middelen en acties te versterken. Afnemende middelen en meer ontwikkelingsmaatschappijen over geheel Nederland hebben het overall effect sterk beperkt.

Hoe / werkwijze

  1. Politiek agenderen van het belang van een regionale ontwikkelingsmaatschappij.
  2. Netwerk van relevante (ondersteunende) stakeholders organiseren.
  3. Regionale focuspunten ontwikkelingsmaatschappij bepalen.
  4. Organisatie ontwerpen en opzetten.

Voorwaarden

Voldoende publieke middelen voor deze ontwikkelingsmaatschappijen.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 190