REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spin-Off project

Inhoudsopgave

Doel(en)

Nieuwe innovatieve initiatieven ontstaan uit spin-offs van grote bedrijven, nieuwe innovatieve initiatieven ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek of gewoon innovatieve initiatieven door ondernemers in spe, die een duidelijk toegevoegde waarde hebben voor de regio, versneld te helpen opstarten. Dit door middel van het toewijzen van een adviseur die samen met de aspirant-ondernemer een gedegen ondernemingsplan opstelt.

Omschrijving

Naast alle vormen van het starten van nieuwe bedrijvigheid zijn innovatieve ondernemingen erg belangrijk voor elke regio. Dit daar deze ondernemingen vaak uitgroeien tot grotere ondernemingen.
Maar het starten van een eigen bedrijf is vaak een moeizaam proces daar een aspirant-ondernemer te maken krijgt met diverse instanties en procedures. Soms leidt dat ertoe dat interessante initiatieven niet van de grond komen.

Historie

In het verleden nam de Kamer Koophandel daarom het initiatief tot de totstandkoming van het Spin-Off project. Het Spin-Off project kende een grote diversiteit in de deelnemende participanten zoals de Gemeente Tilburg, Gemeente Waalwijk, Rabobank Tilburg, Rabobank Waalwijk, Arbeidsvoorziening, Brabantse OntwikkelingsMaatschappij, het Innovatie Centrum en de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Hoe / werkwijze

  1. Een organisatie of afdeling met bedrijfsadviseurs opzetten die het netwerk ontwikkeld van deelnemende participanten.
  2. Via een brochure, via artikelen in een ondernemerskrant het project communiceren naar alle bij de Koophandel die verstuurd werd naar alle ingeschreven ondernemingen, via regionale en plaatselijke bladen en via andere kanalen trachten innovatieve aspirant-ondernemers te bereiken.
  3. Voorzien van een advies van een adviseur (vroeger van de Kamer van Koophandel) in een maandelijkse vergadering met alle participanten beslissen of het initiatief interessant was om te ondersteunen.
  4. Bij een goedkeuring wordt een externe adviseur toegewezen aan de aspirant-ondernemer om samen met hem een gedegen ondernemingsplan op te stellen. Om daarna, gebruikmakend van het netwerk verbonden aan het Spin-Off, project versneld op te starten als onderneming.
  5. Na het opstarten werd de ondernemer nog een half jaar begeleid door een adviseur.

Voorwaarden

  • Een organisatie die de coördinatie van een dergelijk initiatief op zich neemt en facilitair ondersteunt en die als neutraal wordt beschouwd respectievelijk denkt vanuit het algemene belang. Denk aan RVO, KvK, Gemeenten, …..
  • Een zo groot mogelijk netwerk van participanten die ook bereid zijn om het project financieel te ondersteunen. Daarnaast dient een van de participanten zich op te stellen als drager van het project en het project faciliteiten te ondersteunen

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 144