REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stimulering innovatie MKB

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. De bedrijfskansen van MKB-ers verbeteren door het aanboren van potentiële innovatiemogelijkheden.
  2. Het bevorderen van ook niet-technologische innovaties.
  3. Het stimuleren van de regionale economie door innovatie in het MKB.

Omschrijving

Meer innovatiekansen benutten levert betere bedrijfsprestaties op en een grotere kans om het bedrijf in gezonde staat door te geven aan een volgende generatie. Het MKB levert veel innovaties op maar daarnaast blijft veel potentie onbenut. Drempels naar financiering kunnen lager, de toegang tot kennisinstituten kan worden verbeterd, een innovatieve omgeving geeft positieve prikkels, meer aandacht voor niet-technologische innovaties kan bevorderend werken.

Historie

De afgelopen decennia is er toenemende aandacht gekomen voor versnelling en opschaling door beschikbare kennis en tools niet alleen te ontsluiten maar vooral actief te incorporeren in de
innovatieprogramma’s en projecten. Daarbij gaat tegelijkertijd meer dan de technologische innovatie, maar ook om gedragsverandering en institutionele vernieuwing. Vanaf de jaren ’90 is daarbij toenemend gebruik gemaakt van concepten als future centers, proeftuinen en living labs in functie van technologische en niet-technologische vernieuwing.

Hoe / werkwijze

  1. Bepaal in overleg met ondernemers regionale innovatiefocuspunten.
  2. Ga na welke kennisinstituten in dat kader relevant kunnen zijn.
  3. Ontwerp voor de regio passende innovatiebijeenkomsten/contactvormen gericht op de focuspunten.
  4. Ontwerp aanvullend voor de regio passende innovatiebijeenkomsten/ contactvormen gericht op ‘vrije innovatieve combinaties’. Zie voorbeeld Taskforce Zeeland ( https://www.managementissues.com/index.php/kennismanagement/79-kennismanagement/329-eenvoudige-kennis-netwerkeconomie ).

Voorwaarden

  • Een gemeente die een dergelijk initiatief voor een regio wil oppakken.
  • Bereidheid van actoren om hun kennis te delen.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 167