REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bedrijfsvoorlichting

Breed spectrum informatievoorziening (zonder commerciële insteek) ten behoeve van de bedrijfsontwikkeling

(Online) Starterskrant

Doel(en) Potentiële) starters van een eigen bedrijf voorzien van basisinformatie en praktijkpunten waaraan aandacht dient te worden geschonken. Minder perspectiefvolle starters ontmoedigen om verder te gaan. Adviseurs, financiers en andere zakelijke dienstverleners meer perspectiefvolle potentiële ondernemers als klant te bezorgen. Omschrijving Jaarlijks oriënteren zich (toen) ruim meer dan 100000 personen om zelfstandig ondernemer te worden. […]

Lees het hele artikel

(Uniform) Ondernemingsplan

Doel(en) Het concreet op papier uitwerken van een ondernemingsplan incl. te verwachten omzet, winst, roductiewijze, belastingen etc Omschrijving Het Ondernemingsplan is toetssteen, standaard, ijkpunt en gesprekspuntvan de gemotiveerde en voorbereide startende ondernemer met vele relevante instanties voor het verkrijgen van vergunningen, financiën,  huisvesting etc. Op een systematische wijze worden de diverse bedrijfsonderdelen besproken en ingevuld […]

Lees het hele artikel

Netwerk ‘Word je eigen werkgever consulenten’

Doel(en) Startende ondernemers dynamiseren in de lokale en regionale economie omdat ze belangrijk zijn voor economische en maatschappelijke innovatie. Omschrijving Startende ondernemers zijn belangrijk voor economische en maatschappelijke innovatie. Maar kritieke succes- en faalelementen zijn bij het zelfstandig ondernemerschap zeker niet altijd te vangen met boeken en zgn. deskundigen wijsheden. De inbreng en met name […]

Lees het hele artikel

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Doel(en) Versterking van de economische regionale structuur via gerichte (nieuwe) impulsen in zwakkere regionale economieën. Verbetering van het vestigingsmilieu. Omschrijving Versterking van de economische structuur en verbetering van het vestigingsmilieu waren van oorsprong de doelstellingen. Later werd dit breder beschouwd met o.a. imago campagnes en middelen voor het aantrekken buitenlandse bedrijven. Ook het spreidingsbeleid vanuit […]

Lees het hele artikel

Stichting Kleinood / Stichting Ondernemersklankbord

Doel(en) Jonge bedrijven kosteloos helpen via klankbordgesprekken bij diversepraktische aspecten van de bedrijfsvoering. Het versterken van de economische vitaliteit door de omvalkans van (jonge) bedrijven te verkleinen. Omschrijving Veelal oud – ondernemers helpen jonge bedrijven kosteloos via klankbordgesprekken bij diverse praktische aspecten van de bedrijfsvoering. Zij zijn een inhoudelijke sparringpartner voor de ondernemer. Historie Een […]

Lees het hele artikel

Voorlichtingsbijeenkomsten, startersdagen in de regio

Doel(en) (Potentiële) starters van een eigen bedrijf voorzien van basisinformatie en praktijkpunten waaraan aandacht dient te worden geschonken. Minder perspectiefvolle starters ontmoedigen om verder te gaan. Adviseurs, financiers en andere zakelijke dienstverleners meer perspectiefvolle potentiële ondernemers als klant te bezorgen Omschrijving Dit zijn kosteloze algemene bijeenkomsten met sprekers over diverse onderwerpen. Voor een deel van […]

Lees het hele artikel