REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bemiddeling en netwerken

Verbindingen leggen naar geschikte partners, adviseurs en netwerken.

(Online) Starterskrant

Doel(en) Potentiële) starters van een eigen bedrijf voorzien van basisinformatie en praktijkpunten waaraan aandacht dient te worden geschonken. Minder perspectiefvolle starters ontmoedigen om verder te gaan. Adviseurs, financiers en andere zakelijke dienstverleners meer perspectiefvolle potentiële ondernemers als klant te bezorgen. Omschrijving Jaarlijks oriënteren zich (toen) ruim meer dan 100000 personen om zelfstandig ondernemer te worden. […]

Lees het hele artikel

Nevenbedrijven: een nieuwe stimulans voor investeringen in het bedrijfsleven

Doel(en) Het benutten van kansen op verdere groei van MKB-ondernemers door middel van inschakeling van aspirant-ondernemers. Investeringen in activiteiten waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze kansrijk zijn stimuleren. Omschrijving Bestaande bedrijven laten allerlei kansen op verdere groei liggen, omdat ze er te weinig tijd voor vrij (kunnen) maken. Bijvoorbeeld: vindingen die op de plank blijven […]

Lees het hele artikel

Sciencepark

Doel(en) MKB-ondernemers ontplooiingsmogelijkheid bieden voor spin -offs en andere afgeleide economische initiatieven in nauwe samenwerking/samenspraak met het kenniscentrum het ontwikkelen van bedrijfslocaties gelegen direct naast kennis- en opleidingscentra. Het bevorderen van de economische ontsluiting van publieke kennis. Omschrijving Enerzijds wordt de economische ontsluiting van publieke kennis bevorderd door de intensievere samenwerking tussen bijv. universiteiten en […]

Lees het hele artikel