REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Human resource management

Activiteiten gericht op de factor arbeid, zoals: werving, scholing, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden

Sciencepark

Doel(en) MKB-ondernemers ontplooiingsmogelijkheid bieden voor spin -offs en andere afgeleide economische initiatieven in nauwe samenwerking/samenspraak met het kenniscentrum het ontwikkelen van bedrijfslocaties gelegen direct naast kennis- en opleidingscentra. Het bevorderen van de economische ontsluiting van publieke kennis. Omschrijving Enerzijds wordt de economische ontsluiting van publieke kennis bevorderd door de intensievere samenwerking tussen bijv. universiteiten en […]

Lees het hele artikel