REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

(Uniform) Ondernemingsplan

Inhoudsopgave

Doel(en)

Het concreet op papier uitwerken van een ondernemingsplan incl. te verwachten omzet, winst, roductiewijze, belastingen etc

Omschrijving

Het Ondernemingsplan is toetssteen, standaard, ijkpunt en gesprekspuntvan de gemotiveerde en voorbereide startende ondernemer met vele relevante instanties voor het verkrijgen van vergunningen, financiën,  huisvesting etc. Op een systematische wijze worden de diverse bedrijfsonderdelen besproken en ingevuld om zodoende na te gaan of onderbouwing volledig en realistisch is en de beoogde onderneming haalbaar en profijtelijk wordt.

Historie

Door de Vereniging van Kamers van Koophandel is begin jaren ‘80 van devorige eeuw het initiatief genomen om de 10-tallen eigen ondernemingsplannen van banken, accountants, ondernemersorganisaties, notarissen en vele andere instanties te harmoniseren en standaardiseren. Onder eigen logo konden die dan (inhoudelijk) hetzelfde uitgebracht worden. Jaarlijks werden ruim honderdduizend exemplaren door ruim twintig instanties onder hun klanten verspreid. Voordeel voor de starters: een plan dat bij iedere instantie als gespreksdocument gebruikt kon worden. De standaard in de markt werd zodoende gecreëerd. Bij het invullen van het eigen plan kon de startende ondernemer terugvallen op support van o.m. voorlichtings- en adviesinstanties w.o. ook een netwerk van oud ondernemers met praktijkervaring.
Na invulling was het Ondernemingsplan het eerste visitekaartje in de gesprekken met zakelijke toeleveranciers en overheden. Zowel op papier als later digitaal heeft dit instrument haar waarde vele jaren bewezen als sluitstuk van het voorbereidingsproces naar een eigen bedrijf toe. Door het maken van een ondernemersplan had de aspirant ondernemer kennis genomen van de mogelijkheden die ondersteuningsinstanties en collega starters kunnen bieden en hier werd ook na de start van het eigen bedrijf veelvuldig op teruggevallen.
Na invulling van het plan ging (een klein) deel toch niet verder. Een veel groter deel zetten de plannen om van papier in praktijk.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat ondernemingsplan-bijeenkomsten wil organiseren gebaseerd op de ondernemingsplan-standaard.
  2. Stel een ‘event-organizer’ aan.
  3. Zorg voor stevige publiciteit.
  4. Organiseer ‘bijeenkomsten’.
  5. Ga na waar aanvullende behoeften zitten.

Voorwaarden

Het ondernemersplan dient een onderdeel te zijn van het drieluik Starterskrant 🡪 Werkboek Een eigen bedrijf beginnen 🡪 Ondernemingsplan.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 454