REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Werkboek bedrijfsovername en – overdracht

Inhoudsopgave

Doel(en)

Ondernemers helpen bij het verantwoord kopen c.q. verkopen van een onderneming.

Omschrijving

Het kopen c.q. verkopen van een onderneming is geen sinecure en verdient een goede en degelijke voorbereiding. Slechts een of maximaal enkele keren in het leven van een ondernemer wordt hier ervaring mee opgedaan. Een complexe materie waar veel geld en een hoog afbreukrisico mee verbonden is. Door o.m. vergrijzing en bedrijfsdynamiek een thematiek van grote economisch maatschappelijke betekenis. Versterking van de vroegtijdige bewustwording tot bijv. opvolging en bedrijfsoverdracht en meer kennis van het proces helpen ondernemers bij een succesvolle continuïteit van het bedrijf. Door een goede voorlichting en advisering kan het resultaat van het proces positief beïnvloed worden. Het werkboek helpt daarbij.
Het werkboek is gericht op kopers en verkopers van bedrijven die zich oriënteren. Voorts is het een opstap naar gerichte zakelijke dienstverleners voor verder specialistisch advies. In combinatie met thema specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en bij inschrijving in de Ondernemingsbeurs een veel gebruikt instrument. Naast de startersondersteuning vormt het “kruispunt in de levenscyclus van ondernemer en onderneming” bedrijfsoverdracht en – overname een relevant speerpunt in de werkzaamheden van de Kamers van Koophandel Voorts geeft het werkboek vele zinvolle tips over kopen en verkopen van ondernemingen. Met name het aspect van waarde- en prijsbepaling is voor velen een eyeopener.
In het werkboek worden achtereenvolgens: aanleiding, het aan – en verkoopproces, juridische en fiscale aspecten, waarde bepalingssystemen en prijs besproken. Daarnaast komt het contactbemiddelingssysteem Ondernemingsbeurs en de rol van diverse partijen uitgebreid aan bod.

Historie

Het werkboek is in het verleden ontwikkeld door de Kamers van Koophandel en bleek een must voor een ieder die een bedrijf wil kopen of verkopen, denkt aan bedrijfsopvolging of – overdracht. Als voorlichtingsinstrument werd het werkboek verstrekt bij bijeenkomsten en inschrijving in de Ondernemingsbeurs. De inhoud van het boek is samengesteld door de Vereniging van Kamers van Koophandel in samenwerking met zakelijke dienstverleners als bedrijfsjuristen en fusie – en overname specialisten. Ook Berenschot Fusie en het Koninklijk Notariële Broederschap hebben het werkboek verspreid en stonden op het kaft.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat het werkboek regionaal wil uitgeven/verspreiden (online/offline).
  2. Stel een redacteur aan.
  3. Ga na wie voor het werkboek relevante hoofdstukken kan schrijven/aanpassen aan de huidige tijd.
  4. Test het werkboek op praktische effectiviteit.
  5. Zorg voor stevige publiciteit.
  6. Organiseer ‘bedrijfsovername en – overdracht -bijeenkomsten’.
  7. Vul deze aan met maatwerk-gesprekken.

Voorwaarden

Het mag duidelijk zijn dat de kennis in een dergelijk werkboek up-to-date dient te worden gehouden.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 163