REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Werkboek ‘Bekijk zelf uw bedrijf’

Inhoudsopgave

Doel(en)

Inzicht krijgen hoe men er als ondernemer voor staat m.b.t. de belangrijkste bedrijfsaspecten.

Omschrijving

Voor ondernemers is actueel inzicht in de stand van zaken van het bedrijf uiterst relevant. Op basis van dit inzicht kunnen zwakten worden aangepakt of sterkten verder uitgenut en voorts is het een gespreksdocument voor zakelijke dienstverleners. Voor adviseurs en andere dienstverleners is dit relevant omdat men hierdoor meer ‘voorbereide en rijpere’ klanten kan krijgen.
Het werkboek ‘Bekijk zelf uw bedrijf’ betreft een zelf – diagnose instrument voor de MKB-ondernemer om inzicht te krijgen hoe men er voor staat. Op de belangrijkste bedrijfsaspecten worden check vragen gesteld om na te gaan hoe het gaat en wat men wel / niet weet. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan ter verbetering.
Het werkboek loopt op een gestructureerde wijze, via een invuloefening, door uw bedrijf heen. Hiaten in de beantwoording alsmede inconsistenties in de beantwoording zijn aandachtspunten voor ondernemer en adviseur. Voorts worden oplossingsrichtingen voor deelaspecten aangestipt.

Historie

Het op initiatief van de Vereniging van Kamers van Koophandel ontwikkelde instrument is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken (campagne Onderneem ‘t maar) en wordt gesteund door alle ondernemers- en werkgeversorganisaties, banken, accountantskoepels, Nederlands Centrum van Directeuren etc. Het door het IMK Nederland samengestelde werd langs diverse kanalen en samenwerkingspartijen onder het MKB verspreid. In de wandelgangen werd stond dit werkboek bekend als het boek met de spiegel (op de kaft).
Het werkboek was vrij beschikbaar, langs diverse kanalen voor belangstellende ondernemers.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat het werkboek regionaal wil uitgeven/verspreiden (online/offline).
  2. Stel een redacteur aan.
  3. Ga na wie voor het werkboek relevante hoofdstukken kan schrijven/aanpassen aan de huidige tijd.
  4. Test het werkboek op praktische effectiviteit.
  5. Zorg voor stevige publiciteit.
  6. Organiseer ‘Bekijk zelf uw bedrijf’ -bijeenkomsten’.
  7. Vul deze aan met maatwerk-gesprekken.

Voorwaarden

Bedrijfsconsulenten/ondersteuners dienen goed zicht te hebben op vervolgvragen van ondernemers n.a.v. het werkboek.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 127