REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Werkboek ‘Een eigen bedrijf beginnen’

Inhoudsopgave

Doel(en)

Informatie en checkboek voor de meer geïnformeerde starter teneinde basisvalkuilen te voorkomen en kansen te benutten.

Omschrijving

In het werkboek worden de belangrijkste elementen van het zelfstandig ondernemerschap nader besproken en uitgediept. Niet alleen van de kant van de beoogde onderneming maar evenzeer vanuit het aspect van de persoonlijke ondernemersvereisten. Denk aam thema’s als administratieve aspecten, marketing, product / markt combinaties, belastingen etc.

Historie

Een dergelijk succesvol werkboek is vroeger ontwikkeld door het Centraal Instituut Midden – en Kleinbedrijf i.s.m. de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK). Jaarlijks hebben vele tienduizenden personen kennis genomen van dat werkboek en zich op deze wijze verder voorbereid op een eigen bedrijf. Ook hierbij kwamen velen tot de conclusie dat een eigen bedrijf beginnen voor hen niet haalbaar of mogelijk was. De meeste lezers bleken echter gemotiveerd om verder te gaan met de planvorming en voorbereiding en werden op deze wijze geholpen bij de noodzakelijke vervolgstappen.
Het werkboek werd tegen geringe betaling verstrekt aan meer gevorderde belangstellenden. Verder was het ook een tool bij de gelijknamige cursussen.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat het werkboek wil organiseren en uitgeven (online/offline).
  2. Stel een redacteur aan.
  3. Ga na wie voor het werkboek relevante hoofdstukken kan schrijven.
  4. Test het werkboek op praktische effectiviteit.
  5. Zorg voor stevige publiciteit.
  6. Organiseer ‘werkboekbijeenkomsten’.
  7. Maak van het werkboek een basis voor workshops, cursussen en maatwerk gesprekken.

Voorwaarden

  • Zowel “man /mens en plan” moeten uit de oriëntatiefase op het zelfstandig ondernemerschap zijn en qua informatiebehoefte toe willen werken naar de volgende fase van het feitelijk op papier toetsen van de eigen plannen, middels het Ondernemingsplan.
  • Integratie/koppeling aan andere startersinstrumenten/belangrijke tools is noodzakelijk.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 183