REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Workshops / trainingen en cursussen voor starters

Inhoudsopgave

Doel(en)

 1. Startende ondernemers helpen basisvalkuilen te voorkomen en kansen te benutten.
 2. Meer inzicht in de eigen kwaliteiten en plannen via een gestructureerde benadering van de vele aspecten van het ondernemerschap.

Omschrijving

Groepsbijeenkomsten om verder geïnformeerd te worden over de diverse ondernemings- en ondernemersaspecten. In klein verband met huiswerk en dialoogvorm. Wat zijn de zwakke en sterke kanten in de planvorming en hoe wordt daar mee om gegaan? Hier staat zelfreflectie centraal. Waar zitten kennis en kunde hiaten en waar moet aan gewerkt worden? Zelf ontwikkelen of uitbesteden (van bijv. de boekhouding) is ook hier een item.

Historie

Deze bijeenkomsten in de regio werden vnl. door het Instituut Midden – en Kleinbedrijf inhoudelijk verzorgd. Meer dan 10.000 personen hebben aan deze bijeenkomsten deelgenomen in jaren ‘80 van de vorige eeuw. In de loop der jaren is de formule verbreed met een hogere mate van interactiviteit, huiswerk en digitale faciliteiten toegevoegd. Centrale spil in de startersondersteuning en het startersbeleid was de regionale starterscoördinator, die op dit vlak nauw samenwerkte met de medewerkers van het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Deelname was mogelijk tegen een beperkte vergoeding.

Hoe / werkwijze

 1. Vind een (onafhankelijk) instituut dat de workshops, trainingen en cursussen wil organiseren gebaseerd op de ondernemersplan-standaard.
 2. Stel een ‘opleidingsfunctionaris’ aan.
 3. Zorg voor stevige publiciteit.
 4. Organiseer ‘bijeenkomsten’.
 5. Ga na waar aanvullende behoeften zitten..

Voorwaarden

 • Van de deelnemers wordt tenminste verwacht dat ze beschikken over
  de noodzakelijke basiskennis omtrent ondernemerschap en bereid zijn
  hier verder in te investeren.
 • Integratie/koppeling aan andere startersinstrumenten/belangrijke
  tools is noodzakelijk.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 642