REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

De Reststoffenbeurs

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Het op een gerichte wijze van aanbieders en vragers van reststoffen op een gerichte wijze met elkaar in contact te brengen en win-win meerwaarde te creëren (rendement i.p.v. kosten voor verwerking).
  2. Op maatschappelijke niveau voorkomen van verspilling.

Omschrijving

Wat reststof of afval is voor het ene bedrijf kan waardevolle grondstof zijn voor het andere bedrijf.

Historie

Bij de Vereniging van Kamers van Koophandel was een medewerker belast bij opzet, instandhouding en exploitatie van dit contact systeem. In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw m.n. ingegeven door economische motieven, later meer ook vanuit duurzaamheidoogmerk. Afval kost geld bij afvoer en vernietiging terwijl het als grondstof voor een ander bedrijf geld op kan leveren. Minder verspilling van afval, een zeker rendement en een bijdrage aan een circulaire economie zijn enkele voordelen die vermeld kunnen worden.
De input voor de reststoffenbeurs kwam met name uit de actieve opstelling via de individuele Kamers van Koophandel in de regio en was afhankelijk van de kennis van het bedrijfsleven aldaar. Het spreekt voor zich dat dit per Kamer verschillend was.
In beginsel stond het systeem voor een ieder open. Randvoorwaarde was wel dat er sprake moest zijn van een minimale en liefst constante hoeveelheid aangeboden / afgenomen materiaal, mede gelet op de gemiddeld lage transactie en vervoerskosten. Nadeel ook van het systeem was dat het zich zelf vernietigend was: na eerste kennismaking via de beurs werd de Reststoffenbeurs overbodig.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een (regionale) onafhankelijke actor die als host voor een dergelijk netwerksysteem kan functioneren en uitgebreid toegang heeft tot het Handelsregister.
  2. Zet de reststoffenbeurs op.
  3. Stel de spelregels op vanuit vigerende wetgeving (privacy) en behoud van de klant.
  4. Geef publiciteit aan het initiatief.
  5. Organiseer aanvullende fysieke themabijeenkomsten.

Voorwaarden

Randvoorwaarde is dat er sprake moet zijn van een minimale en liefst constante hoeveelheid aangeboden / afgenomen materiaal, mede gelet op de gemiddeld lage transactie en vervoerskosten.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 182