REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Levenslang leren en herkansingen

Inhoudsopgave

Doel(en)

Vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Omschrijving

Kennis veroudert snel en specifieke werkervaringen zijn in nieuwe functies maar beperkt bruikbaar. Schoolverlaters zonder diploma zouden baat hebben met een herkansing. Veel mensen willen op latere leeftijd graag eens een ander beroep uitoefenen, maar dat gaat in de meeste gevallen niet zonder scholing.
Je bent nooit te oud om te leren, maar dan moet je wel de gelegenheid krijgen om bij te leren. De inzetbaarheid van de beroepsbevolking kan worden vergroot door ruimere mogelijkheden aan te bieden voor bijscholing en omscholing.

Historie

Onderwijs aan volwassenen wordt in vergelijking met vroeger minder gestimuleerd. Levenslang leren is nog steeds een veelgebruikte slogan, maar overheid en werkgevers investeren hier relatief weinig in.
Bij sollicitaties krijgen ouderen van werkgevers nauwelijks kansen om binnen te komen, ook als de arbeidsmarkt krap is. Dat berust deels op verkeerde beeldvorming, maar ook op onvoldoende scholingsmogelijkheden.

Hoe / werkwijze

  1. Een centraal meldpunt in de regio waar mensen zich kunnen melden om verder te worden geholpen kan de toegang tot bestaande scholingsmogelijkheden vergroten.
  2. Daarnaast kan dit meldpunt bekijken waar het scholingsaanbod tekortschiet en nagaan wat hieraan te doen valt.

Voorwaarden

Bijvoorbeeld een grote gemeente of een grote onderwijsinstelling moet bereid zijn zo’n meldpunt in te richten. Aan de rijksoverheid (ministerie van SZW, ministerie van OCW) kan worden gevraag hier de nodige financiële ondersteuning voor te bieden.

Bronnen / meer informatie / advies

  1. Ministerie SZW, ministerie OCW.
  2. Peter van Hoesel ([email protected]).

 

Aantal weergave: 618