REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Opleidingsbedrijven Metaal (OBM)

Inhoudsopgave

Doel(en)

Op regionale schaal de wereld van het relevante beroepsopleiding en de MKB maakindustrie zodanig dusdanig te verbinden dat instroom van gekwalificeerd personeel en om- / her- en bijscholing van bestaand personeel minder problematisch wordt voor de bedrijven.

Omschrijving

Gekwalificeerd personeel is de kurk waarop ieder MKB maakindustriebedrijf drijft. Via de OBM’s kunnen regionale personeelsproblemen verkleind en de innovatiekracht versterkt moeten worden. Dit komt de continuïteit van de bedrijven ten goede. Meer aanbod van en beter personeel is immers een onderscheidende factor binnen de branche waar imago van de sector, arbeidsomstandigheden en zelfs beloning in de jaren ‘90 van de vorige eeuw en begin deze eeuw (her en der) verbetering verdiende. Investeren in ook toekomstig personeel kan dan het verschil maken.

Historie

In Zuid-Holland zijn 2 OBM’s voor Rijnland en Rijnmond opgericht. De laatste met ruim 100 bedrijven als lid, de grootste in Nederland. Uiteindelijk zijn de meeste OBM’s in Nederland na verloop van tijd weer opgeheven. Samenhangende redenen zijn o.a.: minder leden / minder inkomsten, gebrekkige samenwerking met het reguliere beroepsonderwijs / minder toegevoegde waarde en een recessie.

Hoe / werkwijze

  1. Op basis van een groep, in beroepsonderwijs, belangstellende en deelnemende Metaaluniebedrijven wordt een OBM opgericht dat zich specifiek toelegt op het verzorgen van gekwalificeerd personeel voor de betreffende bedrijven via warme relaties met het regionale beroepsonderwijsveld.
  2. Het concept kan landelijk door de Koninklijke Metaalunie worden uitgezet en overgelaten aan de regio ter implementatie.

Voorwaarden

  • Meer op de regionale arbeidsmarkt toegespitste opleidingen (en afgestudeerden) op het juiste niveau leveren is cruciaal voor het succes van het OBM in de regio.
  • Een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van de OBM’s is de bereidheid van het beroepsonderwijs om arbeidsmarkt gericht te gaan opleiden en dit ook in de praktijk te brengen.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 153