REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Outsource scan

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Het primaire doel van dit zelfanalyse-instrument is om MKB ondernemers in de maakindustrie in Nederland meer inzicht te geven in voor- en nadelen, kansen en bedreigingen die verbonden zijn aan het outsourcen van (delen van) hun productie naar het buitenland.
  2. Een meer afgewogen besluitvorming als ook behoud van werkgelegenheid en productie in eigen land zijn achterliggende doelstellingen..

Omschrijving

Naast alle vormen van het starten van nieuwe bedrijvigheid zijn innovatieve ondernemingen erg belangrijk voor elke regio. Dit daar deze ondernemingen vaak uitgroeien tot grotere ondernemingen.
Maar het starten van een eigen bedrijf is vaak een moeizaam proces daar een aspirant-ondernemer te maken krijgt met diverse instanties en procedures. Soms leidt dat ertoe dat interessante initiatieven niet van de grond komen.

Historie

Met name aan het begin van dit millennium nam de belangstelling toe om delen van de productie naar lagelonenlanden te gaan verplaatsen. Doorslaggevend en niet zelden enige argument was dan het verschil in uurloon van de metaalbewerkers tussen landen. Om dit belangrijke besluit in breder perspectief te laten afwegen is de Outsource Scan ontwikkeld. Een digitale check en vragenlijst over de verschillende aspecten die met outsourcing samenhangen. Voorbeelden zijn: kwaliteitsborging, leveringstijden en garanties, juridische kaders / rechtszekerheid, aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden etc. etc. Uiteindelijk werden er op basis van de ingevulde gegevens oplossingsrichtingen en suggesties geformuleerd. Die leiden niet zelden tot: eerder optimaliseren in Nederland dan het verplaatsen van productie over landsgrenzen heen.
Op initiatief van en begeleiding door de Koninklijke Metaalunie heeft in dat kader een groep studenten van de Haagse Hogeschool (afdeling bedrijfseconomie / internationale economische betrekkingen) een digitale scan als zelfanalyse-instrument ontwikkeld.

Hoe / werkwijze

  1. Bouw een netwerk met een relevante brancheorganisatie(s) en andere actoren.
  2. Ontwerp een scan als zelfanalyse-instrument, gebruik makend van eerder opgedane inzichten.
  3. Maak de scan toegankelijk via internet.
  4. Verspreid de scan via het netwerk van de brancheorganisatie(s) en via themabijeenkomsten.
  5. Zorg voor capaciteit voor vervolggesprekken door bedrijfsconsulenten van de brancheorganisatie(s) en relevante adviesdiensten over deze specifiek thematiek toegespitst op hun bedrijf.

Voorwaarden

Bied de scan bij voorkeur gratis aan.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 137