REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regionaal Project Bedrijfsvoorlichting

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Per branche ondernemers ( 5 tot 20 medewerkers ) in een regio helpen in hun bedrijfsvoering.
  2. Een dieper inzicht genereren in hoe de branche er voor staat en welke knelpunten de branche ondervindt.

Omschrijving

Door vroegtijdig te signaleren waar de sterkte/zwakte, kansen/bedreigingen voor een bedrijf liggen, wordt een ondernemer ondersteund in de continuïteit van zijn bedrijf. Met de gegevens die per branche worden verzameld kunnen andere actoren aan de slag om eventueel programma’s te ontwikkelen om deze knelpunten voor de branche aan te pakken.

Historie

Dit project werd uitgevoerd door de Kamer van Koophandel Midden-Brabant, de regionale ontwikkelingsmaatschappij INDUTIL en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Hoe / werkwijze

  1. Na eerst schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld werden de ondernemers telefonisch benaderd of zij interesse hadden in de gratis doorlichting.
  2. De ondernemer wordt een gratis doorlichting van zijn bedrijf aangeboden waarbij een analyse van de sterkte/zwakte en kansen/ bedreigingen van zijn bedrijf werd gemaakt. Voor de doorlichting, analyse, rapportage en terugkoppeling worden 3,5 dagen uitgetrokken.
  3. In de rapportage wordt aangegeven welke acties er door de ondernemer genomen moeten worden, hoe hij dit het beste kon aanpakken en waar hij indien nodig ondersteuning kan vinden.

Voorwaarden

Een organisatie als drager van het project en die ook het project facilitair ondersteunt en voldoende gekwalificeerde adviseurs heeft die als neutraal wordt beschouwd en denkt vanuit het algemene
belang. Denk aan RVO, KvK, Gemeenten, …..

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 159