REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sciencepark

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. MKB-ondernemers ontplooiingsmogelijkheid bieden voor spin -offs en andere afgeleide economische initiatieven in nauwe samenwerking/samenspraak met het kenniscentrum het ontwikkelen van bedrijfslocaties gelegen direct naast kennis- en opleidingscentra.
  2. Het bevorderen van de economische ontsluiting van publieke kennis.

Omschrijving

Enerzijds wordt de economische ontsluiting van publieke kennis bevorderd door de intensievere samenwerking tussen bijv. universiteiten en sciencepark bedrijven en anderzijds stimuleert de praktijk de wetenschap met nieuwe inzichten. Voorts wordt intensiever en meer en beter gebruik gemaakt van diverse faciliteiten als laboratoria, databestanden en kennis.

Historie

De relatie wetenschap en bedrijfsleven is de laatste 10 tallen jaren sterk veranderd en meer vervlochten geraakt. Niet alleen ontstaan er economische spin – offs vanuit de wetenschap maar wordt de wetenschap ook meer en meer partner van het bedrijfsleven bij speerpunt technologische ontwikkelingen.
Met name in de jaren ‘90 van de vorige eeuw nam dit fenomeen een  vlucht. Oud studenten, ondernemende docenten maar ook grotere bedrijven zagen mogelijkheden om de banden met Universiteit of Hogeschool commercieel te verzilveren in het ondernemerschap. Vestiging bij het kenniscentrum was bevorderlijk voor warme relaties, intensievere contacten, facility-sharing etc. In veel universiteitssteden zijn er nu science-centra en ook naast grote innovatieve bedrijven ontstaan afgeleide vergelijkbare centra.

Hoe / werkwijze

  1. Attendering, agendering en onderbouwing nut en noodzaak op de politieke agenda van gemeente(s) zetten.
  2. Ga na wat de sterke economische en bedrijfsmatige punten van een regio zijn.
  3. Ga na wat voor soort kennisinstituten wenselijk zijn en met welke academische centra relaties dienen te worden gelegd.
  4. Onderzoek de mogelijkheden van Academisch Bedrijven Centrum in de regio, alvorens uit te groeien tot een sciencepark.

Voorwaarden

De meerwaarde van vestiging in een sciencepark wordt m.n. bepaald door de commerciële vooruitzichten vanuit de warme relatie met het kenniscentrum.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 153