REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stichting Kleinood / Stichting Ondernemersklankbord

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Jonge bedrijven kosteloos helpen via klankbordgesprekken bij diverse
    praktische aspecten van de bedrijfsvoering.
  2. Het versterken van de economische vitaliteit door de omvalkans van (jonge) bedrijven te verkleinen.

Omschrijving

Veelal oud – ondernemers helpen jonge bedrijven kosteloos via klankbordgesprekken bij diverse praktische aspecten van de bedrijfsvoering. Zij zijn een inhoudelijke sparringpartner voor de ondernemer.

Historie

Een initiatief met een geschiedenis van ruim 40 jaar, opgezet en gefaciliteerd door VNO NCW. Naast kennis uit boeken / internet en van adviseurs is dit een waardevolle additionele bron van informatie, met name door het feit dat het erg laagdrempelig en praktisch is. Veel praktische en ervaringskennis wordt via persoonlijke gesprekken overgedragen aan ondernemers die zich hiervoor aanmelden. Kortom, praktische adviezen in ondernemerstaal van een ervaringsdeskundige staan centraal.
Het netwerk werkt landelijk dekkend en tracht zoveel mogelijke expertise in huis te hebben van de belangrijkste economische sectoren. In beginsel  staat de dienstverlening open voor iedere ondernemer. In het verleden werden de contacten met de consulenten verzorgd door de Kamer van Koophandel.

Hoe / werkwijze

  1. Neem contact op met de Stichting Kleinood / Stichting Ondernemersklankbord.
  2. Ga hoe de activiteiten van deze stichtingen binnen de eigen regio gestimuleerd en aanvullend ondersteund kunnen worden.

Voorwaarden

De organiserende instantie die expertise in huis te hebben van de belangrijkste economische sectoren.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 201