REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Toeleveren en uitbesteden

Inhoudsopgave

Doel(en)

  1. Ondernemers helpen (in)zicht te krijgen in de ondernemers in de productie- en waardeketen waar ze deel van uitmaken.
  2. Het bij toegevoegde waarde daarvan bevorderen van toeleverings- en uitbestedingsactiviteiten.

Omschrijving

Nagenoeg alle ondernemers zijn een schakel(tje) in de productie en waardeketen. Zeker voor jonge ondernemers is het weinig inzichtelijk waar, wie, wat levert of produceert. Het is van eminent belang om (in)zicht te krijgen in de ondernemers die tenminste actief zijn in belendende delen van de keten. Centraal hierbij staat het zicht op mogelijke toeleveranciers en uitbesteders en de bijbehorende condities die relevant zijn voor het eigen productieproces van de onderneming. Meer en onder betere voorwaarden in – en verkopen versterkt de eigen positie van het bedrijf. Via bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten, product- en bedrijvenregisters etc. kunnen ondernemers hun mogelijke toeleveranciers of afnemers traceren. Vervolgens kunnen ze dan kennis nemen van prijs/product/kwaliteit verhouding, leveringsmogelijkheden etc. om tot zaken te komen.

Historie

Dit was een activiteit van Kamers van Koophandel die een bedrijvenconsulent in dienst hadden met veel inzicht in het regionale bedrijfsleven. Het onderscheid tussen “koude” (inhoudelijk onbekende) en “warme” contacten en doorverwijzing is hierbij zeker relevant.

Hoe / werkwijze

  1. Vind een regionale organisatie of landelijke organisatie met regionale afdelingen die bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten wil  organiseren.
  2. Stel een bedrijvenconsulent aan.
  3. Ga na waar bronnen van informatie te vinden is over productie en waardeketens. Denk daarbij aan het Handelsregister, product- en bedrijvenregisters en het CBS.
  4. Geef publiciteit aan het initiatief.
  5. Organiseer bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten.

Voorwaarden

Nodig zijn bedrijvenconsulenten met veel inzicht in het regionale bedrijfsleven.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 158