REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Verbetering digitalisering in het MKB

Inhoudsopgave

Doel(en)

MKB-ondernemers helpen wegwijs te worden in het oerwoud aan informatie rond digitalisering (w.o. kunstmatige intelligentie en big data) kan niet alleen een hoop tijd besparen maar ook en vooral leiden tot betere oplossingen.

Omschrijving

Geen bedrijf ontkomt tegenwoordig aan digitalisering, niet alleen waar het gaat om ondersteunende processen zoals de bedrijfsadministratie, maar ook het primaire proces wordt steeds meer gedigitaliseerd. Digitalisering is misschien wel de belangrijkste factor voor de productiviteit van ondernemingen. Denk daarbij aan:
1. Proces automatisering w.o. het gebruik van robotic process automation (RPA) technologieën.
2. Cognitieve inzichten w.o. het gebruik van algoritmen om patronen in grote hoeveelheden gegevens te detecteren / machine learning-toepassingen.
3. Cognitieve betrokkenheid. Denk aan projecten die medewerkers en klanten betrekken met behulp van natuurlijke taalverwerkende chatbots, intelligente agenten, machine learning, interactieve tools, enzovoort.
De economie is dan ook gediend met in digitaal opzicht optimaal functionerende bedrijven. Bovendien is het van belang de schade als gevolg van criminele activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Zeker voor kleinere ondernemingen is het een hele opgave om hier optimaal gebruik van te maken. Daar komt bij dat bedrijven steeds kwetsbaarder worden voor digitale aanvallen van criminelen en dat beveiliging daartegen bepaald geen sinecure is. Toegankelijke voorlichting met verwijzing naar adequate hulpmiddelen kan ondernemers hierbij de weg wijzen naar goede oplossingen.

Historie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK, directie Ondernemen) heeft onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat MKB-ondernemers in Nederland – met name de bedrijven in het middensegment – zich nog onvoldoende realiseren dat traditionele verdienmodellen definitief op de schop gaan. De belangrijkste oorzaak? Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ondernemers in het MKB weten wel dat ze ‘iets moeten’ met die technologische ontwikkelingen maar ze weten niet hoe.

Hoe / werkwijze

  1. Onderzoek de MKB-situatie in je eigen regio.
    NB 1: ONL is bezig een desbetreffend onderzoek te entameren dat zal worden uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht.
    NB 2: EZK heeft zo’n onderzoek laten uitvoeren Nederland breed
    Neem contact op met het ministerie van EZK.
  2. Ga na hoe EZK je regionaal van dienst kan zijn

Voorwaarden

Overdracht van kennis moet aansluiten bij de kennis en kunde van MKB-ers zelf.

Bronnen / meer informatie / advies

Aantal weergave: 229